Svůj majetek si pojišťujeme už jaksi automaticky. Co když ale svou neopatrností neúmyslně poškodíme majetek někoho jiného my sami? A k tomu, abychom někoho srazili třeba při jízdě na lyžích nebo na kole a způsobili mu zranění, stačí jen malá chvilka nepozornosti. Náhrada škody na majetku, ale hlavně odškodnění při újmě na zdraví se může vyšplhat i na statisíce korun. Záchranou v těchto situacích je kvalitní pojištění odpovědnosti.

Chvíle nepozornosti, nešťastná shoda náhod i nepřízeň počasí

K poškození majetku nebo zdraví druhé osoby může dojít nejen v důsledku naší neopatrnosti, ale může se jednat i o nešťastnou shodu okolností. Co když se na sjezdovce připletete ke karambolu a budete označeni za viníka nehody; nebo vítr uvolní ze střechy vašeho domku tašku, která zraní procházejícího chodce? Zdravotní pojišťovna pak bude vymáhat náhradu škody na vás.

Výdaje však nemusí končit jen zdravotním ošetřením. Poškozený po vás může požadovat náhradu ušlého zisku vinou pracovní neschopnosti nebo odškodnění za trvalé zdravotní následky. V takovém případě vás může správně nastavené pojištění odpovědnosti doslova zachránit.

Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

Lidově se pojištění odpovědnosti říká také pojistka na „blbost“, což – jak si dále ukážeme – není zcela přesné. Zahrnuje totiž podstatně více rizik, která mnohdy nemůžeme ovlivnit. Jeho rozsah je poměrně široký a vztahuje se na náhradu škody, která vznikla jiné osobě na zdraví nebo na věci, zpravidla při:

činnosti běžné v občanském životě; vedení domácnosti pojištěného a provozu jejího zařízení; rekreaci a zábavě, včetně rekreačních sportů, jako je cyklistika, lyžování, ale i jízda na koni či používání malých plavidel ke sportu a rekreaci; činnostech pracovního charakteru – nesmí se však jednat o výkon povolání nebo podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost; chovu psa a jiných domácích zvířat, drobných živočichů, stejně jako při chovu drobných hospodářských zvířat (drůbež, králíci, ovce) a včel, které jsou ve vlastnictví pojištěného; legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům; výkonu vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě) nebo bytu v osobním vlastnictví; svépomocném provádění drobných stavebních prací na nemovitosti.

Co pojištění odpovědnosti kryje

Ze sjednaného pojištění odpovědnosti za vás pojišťovna uhradí:

újmy na zdraví a životě třetích osob, jako je např. bolestné, náklady spojené s péčí o zdraví či náhrada za ztížení společenského uplatnění; škody na majetku třetích osob; následné finanční újmy v důsledku výše uvedených škod; regresní nároky zdravotních pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění.

Územní rozsah pojištění odpovědnosti

Pojištění standardně pokrývá škody způsobené na území České republiky, smluvně může být rozšířeno i na Evropu. V zahraničí vás však chrání pouze v případě dočasného pobytu, který nepřesahuje tři měsíce.

Pojištění odpovědnosti v rámci MojePojištění majetku nabízí nejširší územní krytí, které se vztahuje kromě zemí EU i na Turecko, Izrael, Tunisko, Egypt, Kanárské ostrovy a Madeiru.

Na koho se pojištění vztahuje?

Každý, kdo má děti, si dokáže představit, co všechno se může stát při obyčejné hře. Rozbité okno je banalita. Co když se ale „terčem“ neúmyslné střely stalo přední okno drahého vozu? Rodiče si rázem „vydělali“ několik tisíc korun. Pokud se pojištění odpovědnosti vztahuje i na členy rodiny pojistníka, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, hradí se vzniklá škoda automaticky z této pojistky.

Pokud si v rámci MojePojištění majetku sjednáte pojištění odpovědnosti, vztahuje se nejen na vás jako pojistníka, ale i na ostatní členy rodiny, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti.
Někomu ublížit může i váš pes. Ošetření osob a případnou další léčbu hradí zdravotní pojišťovna, následně ji ale může požadovat po vlastníkovi psa, pokud se prokáže jeho vina. Poškozený může dále požadovat náhradu škody za ušlý zisk nebo za zdravotní komplikace trvalejšího charakteru.

A co když vaše kočka poničí vybavení v pronajatém bytě? Pokud máte pojištění odpovědnosti, škodu za vás uhradí pojišťovna.

Pokud chováte krávu, koně, kozy nebo ovce pouze pro soukromé účely, pak se pojištění vztahuje i na ně. Zvíře však nesmíte chovat za účelem zisku (pronájem koně, závodní kůň, prodej mléka nebo chovná stanice psů). Pokud máte z chovu zvířete jakýkoliv příjem, vztahuje se na tuto situaci jiný druh pojištění.

Vlastníte nemovitost? Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti!

Vlastníte-li nemovitost, ověřte si, zda pojištění odpovědnosti kryje pouze vás jako pojištěnou osobu a vaše blízké nebo i vaši nemovitost. Tento rozdíl může hrát zásadní roli. Když totiž sníh ze střechy vašeho domku zavalí a poničí zaparkované auto a vy byste neměli pojištěnou odpovědnost vztahující se k nemovitosti, pojišťovna za vás škodu neuhradí.

Pojištění odpovědnosti v rámci MojePojištění majetku kryje nejen občanskou odpovědnost, ale současně i rizika vyplývající z držby nemovitosti.
Vztahuje se pojištění odpovědnosti na všechny nemovitosti, které vlastníte? Pokud jste majitelem bytu a vlastníte například ještě chatu či další byt, který pronajímáte, ověřte si, zda se pojištění odpovědnosti vztahuje i na další nemovitosti, které aktuálně neobýváte.

U MojePojištění majetku stačí mít sjednanou jednu pojistku občanské odpovědnosti. Tato pojistka se pak automaticky vztahuje na všechny nemovitosti, které vlastníte nebo které máte v nájmu a přitom je nemusíte mít pojištěny u Komerční pojišťovny.

Co ovlivňuje výši pojistného?

Výše pojistného se odvíjí od rozsahu pojistných nebezpečí a limitů plnění. Doporučujeme toto prokonzultovat s finančním poradcem, který posoudí rozsah rizik a
doporučí vám optimální limity plnění.

Další výhody MojePojištění majetku

U pojištění odpovědnosti v rámci MojePojištění majetku se nesjednává spoluúčast klienta. Na rozdíl od běžných pojistek většiny konkurenčních pojišťoven se škoda plní ve výši 100 procent, a to v ceně časové, která se stanovuje odečtením opotřebení od ceny aktuální.  Při sjednání pojištění odpovědnosti, majetku a domácnosti získáte slevu 10 % z celkového pojistného. Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti a domácnosti, získáte slevu 5 % z celkového pojistného, stejně tak při sjednání pojištění odpovědnosti a nemovitosti. Součástí pomoci klientovi je i náhrada soudního řízení. Pojištění odpovědnosti automaticky zahrnuje i odpovědnost z držení střelné zbraně.

Na co nezapomenout při sjednání pojištění

Stanovit dostatečný rozsah pojistných nebezpečí. Správně stanovit dostatečný limit pojistného plnění. Seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění a uloženými povinnostmi.

Tip Rádce na Finance: MojePojištění odpovědnosti

Pokud pronajímáte byt, zaneste nutnost pojištění odpovědnosti jako jednu z podmínek do smlouvy s podnájemníkem. Pokud mu například přeteče ve vašem bytě vana a vytopí sousedův byt, vaše pojištění odpovědnosti se na tuto situaci nevztahuje, ale jeho ano. Protože je MojePojištění odpovědnosti přenosné, podnájemník ho může využít i v jiném bytě.

Sdílet článek