Všichni netrpělivě očekávají příchod nového roku, který přinese dlouho očekávané zastropování energií. Firmy i rodiny zajímá, jaká bude cena energií po zastropování a zda bude nutné o něj žádat, či bude platit automaticky.

Podaří se cenu energií udržet na uzdě nebo čeká české domácnosti a firmy po novém roce výrazné zdražení? Na tuto i další otázku najdete odpovědi v následujícím textu. 

Úsporný tarif končí, vláda bude stropovat energie

Vysoké ceny energií měl domácnostem a firmám pomoci zvládnout úsporný tarif, v rámci kterého vláda dotuje účtu za elektřinu. Tento tarif ale bude nakonec platit jen do konce roku 2022, protože ceny energií by měly být v roce 2023 drženy v únosné míře díky zastropování cen. Tato opatření se týkají především všech domácností odebírající energie. Energie s regulovanou cenou budou mít k dispozici také malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a obratu do 1,25 miliardy korun. Regulace nezapomíná ani na státní subjekty, mezi které můžeme zařadit především školy a zdravotní a sociální služby. Zastropovanou cenu budou moci využívat také provozovatelé městské a hromadné dopravy, aby bylo možné udržet cenu jízdenek v únosné míře. 

V roce 2023 bude především regulována cena také plynu, zatímco současný úsporný tarif řeší cenu pouze u elektrické energie. To se týká hlavně tepláren a velkých bytových domů vytápěných plynovými kotly. A pokud jde o míru zastropování, tak nejlépe jsou na tom opět běžné domácnosti. Ty budou mít zastropováno 100 % z celkové spotřeby plynu i elektřiny. U plynu se jedná o domácnosti s ročním odběrem do 620 MWh. O něco méně je to u malých a středních podniků, které budou mít zastropováno 80 % ze spotřeby energií za posledních 5 let. Týká se to subjektů napojených na hladinu vysokého a velmi vysokého napět. Ty budou mít na zastropovanou cenu energií nárok, pokud mají roční odběr od 630 do 4200 MWh.

Zastropování cen energií v číslech

Zveřejněna byla také konkrétní čísla, která dávají lépe nahlédnout na ceny energií. U elektrické energie se tedy jedná o 5 Kč/MWh bez DPH, tedy 6,05 Kč s DPH. Měsíční plat za dodávku elektřiny bude 130 Kč za jedno odběrné místo. U plynu to bude 2,50 Kč bez DPH, tedy 3,025 Kč s DPH. Jako u elektřiny, tak i u plynu bude měsíční poplatek za jedno odběrné místo ve výši 130 Kč za měsíc.

Stejně jako u úsporného tarifu, i u zastropování cen energií proběhne vše automaticky, bez nutnosti cokoliv vyřizovat. Sami dodavatelé energií budou mít povinnost do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zálohy svým zákazníkům a zaslat upravený rozpis. I dodavatelům poslední instance vznikne povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií v určených cenách. Toto zastropování by mělo trvat minimálně po celý rok 2023 s tím, že je možné v případě potřeby toto nařízení prodloužit na další rok. Pokud máte u svého dodavatele sjednané nižší než zastropované ceny, nemusíte se bát, vás se v takovém případě zastropování netýká.

Sdílet článek