Pokud se v roce 2023 rozhodnete odejít do předčasného důchodu, je třeba počítat s tím, že vaše příjmy se změní. Pro lidi s vysokými příjmy letos platí, že se jejich životní úroveň sníží. Naopak lidé s nižším příjmem velkou změnu nepocítí. Níže je několik praktických příkladů, pomocí kterých se můžete zorientovat ve výši předčasného důchodu v roce 2023.

Započítávají se příjmy od roku 1986

Výše měsíčního předčasného důchodu závisí na době pojištění v celých ukončených letech, průměrné měsíční mzdě za odpracované roky a krácení za předčasnost. Při výpočtu se tyto údaje zohledňují za roky 1986 až 2022. Krácení předčasného důchodu se započítává za každých 90 dní. Zároveň platí, že do předčasného důchodu mohou odejít lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let. Ženy mohou do předčasného důchodu odejít tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Je třeba ale počítat s tím, že čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím vyšší bude krácení výpočtového základu. Pro ženy i může také platí, že princip solidarity má při výpočtu větší váhu než princip zásluh. 

Tip: Pokud odejdete do předčasného důchodu, je možné pracovat pouze na dohodu o provádění činnosti. Na klasickou pracovní smlouvu lze pracovat až po dosažení řádného důchodového věku.

Pokud jde o konkrétní výpočty, můžeme vzít například imaginární osobu, která má splněnou dobu pojištění 43 let a rozhodla se jít do předčasného důchodu necelé tři roky před řádným důchodovým věkem. Při osobním vyměřovacím základu 28 000 Kč dosahuje předčasný důchod 61,3 % předchozí čisté mzdy. Předčasný důchod této osoby by tedy činil 14 266 Kč. Osobní vyměřovací základ 50 000 Kč se stejnými podmínkami by zajistil předčasný důchod ve výši 17 132 Kč, což je 43,3 % čisté mzdy. Je tedy zřejmé, že čím vyšší je příjem, tím nižší je náhradový poměr pro výpočet výše předčasného důchodu.

Sdílet článek