Chcete na dovolené v zahraničí ušetřit za ubytování, užít si trochu dobrodružství a přespávat při cestě ve stanu nebo v autě, podle toho, kam právě dojedete? Na parkovišti, na odpočívadle nebo ve volné přírodě se to ale v mnoha evropských zemích nesmí! A tak místo abyste ušetřili za poplatek v autokempu, můžete se dočkat tučné pokuty. Zdaleka ne ve všech zemích jsou tak tolerantní jako u nás, kde se kromě soukromých pozemků, národních parků, chráněných krajinných oblastí a vojenských újezdů dá stanovat všude.

Sever přeje dobrodružství a svobodě

Ve Finsku je nocování na divoko, až na místa označená zákazem kempování, povolené.

Stejnou svobodu výběru místa na přespání vám nabízí i Norsko. Kromě míst, která jsou vyloženě označena značkou zakazující kempování, můžete přespat v autě či postavit stan kdekoli. Stan ale stavte minimálně 150 metrů od zástavby.

Také ve Švédsku jsou k volnému kempování tolerantní. Stanování je povoleno takřka všude (minimální vzdálenost stanu od obydlených budov je 300 metrů), s autem ale raději využijte vyhrazená místa, jako jsou kempy, tábořiště či tzv. stellplatzy. Navigaci k takovým místům mají ve Švédsku poměrně dobře vyřešenou, takže jejich hledání není nijak složité.

V Estonsku je volné kempování legální na státem vlastněné půdě i ve státních lesích. Za veřejné je také považováno pásmo do šesti metrů od moře, tedy pláže. K nocování na soukromém pozemku potřebujete pochopitelně souhlas majitele.

Přečtěte si také

Jen v Dánsku záleží na konkrétní oblasti. Někde se kempovat smí, jinde (zejména v blízkosti pláží) je to zakázáno. Vždy si proto raději předem či na místě zjistěte, jak to konkrétně je.

Jižní Evropa je pro vás z velké většiny tabu

Chcete-li se vydat na poznávací cestu po státech jižní Evropy, vždy si raději naplánujte trasu tak, abyste dorazili do autokempu.

V Itálii, Chorvatsku, Maďarsku, Řecku, Slovinsku a Srbsku je volné kempování zcela zakázáno a doporučuje se tento zákaz striktně dodržovat. Stanovat či přespávat v autě můžete výhradně v kempech, resp. v Itálii na tzv. stellplatzech (zkráceně STLP, na italských stránkách Aree do sosta). Jde o zpevněné plochy (asfalt, štěrk apod.) vyhrazené pro stání obytných aut nebo karavanů. Stání je zde buď zdarma, případně za nižší poplatek s maximální cenou do 10 eur/den/auto. V ceně nebývají zahrnuty žádné další služby.

Ve Španělsku je situace komplikovanější. Na volné kempování je v každé provincii nahlíženo jinak, někde je zcela zakázané, někde je povolené, jinde je povolené jen na vyhrazených místech. Nejlépe je informovat se až v konkrétním místě, ideálně na místních úřadech.

V Portugalsku není kempování na divoko nijak legislativně upraveno. Ze zkušeností lidí vyplývá, že je nocování na divoko v Portugalsku tolerováno, nikdo vám to ale stoprocentně nezaručí. Lepší je proto vyhledávat raději místa k tomu určená, jako jsou kempy či tábořiště.

Kde dát přednost bezpečí kempu?

V Bulharsku a v Rumunsku je sice volné kempování povolené, ale pozor si dávejte na soukromé pozemky a při výběru místa byste měli dbát i na bezpečnost.

V Bosně a Hercegovině je táboření ve volné přírodě běžně tolerováno. Existují zde skvělé možnosti pro horskou turistiku, avšak kvůli trvajícímu nebezpečí min je třeba chodit zásadně po zpevněných či viditelně používaných cestách, při pohybu mimo ně je nejlepší mít místního průvodce či alespoň jeho radu.

V zemích západní Evropy zamiřte do kempu

V Německu, Rakousku je kempování na veřejných prostranstvích zakázáno. Mimo národní parky a přírodní rezervace je ale dle zkušeností tolerována jedna noc. Někde vám to sice pravděpodobně projde, riziko vysoké pokuty se ale podle nás spíše nevyplatí.

Můžete se však domluvit s majitelem soukromého pozemku, kde s jeho souhlasem kempovat můžete.

Ve Švýcarsku je volné kempování zakázáno a pokuty za porušení jsou vysoké.

V Belgii stejně jako v Nizozemsku není volné kempování dovolené a doporučuje se tento zákaz dodržovat.

Ve Francii je kempování povoleno na soukromých pozemcích po předchozí domluvě s majitelem. Naopak přísně zakázáno je v národních parcích a přírodních rezervacích. V ostatních případech je to tak trochu na vás. I když jsou Francouzi ke kempování celkem tolerantní, určitě je lepší moc neprovokovat, na místě se ideálně nezdržovat déle než jednu noc, nerozdělávat oheň a dbát na dodržování pořádku.

Jedinou zemí na západ od nás, kde lze bez rizika volně kempovat na státních pozemcích a vychutnávat si tak krásy přírody, je Skotsko. Stan si musíte ale postavit minimálně 100 metrů od silnice či cesty a nesmějí po vás zbýt žádné odpadky. V případě soukromých pozemků potřebujete souhlas majitele.

U našich dalších sousedů je to různé

Na Slovensku je volné kempování zakázáno, autokempy však nejsou příliš drahé, a tak se určitě nevyplatí riskovat pokutu.

Naopak u našich sousedů v Polsku jsou k volnému kempování tolerantní a mimo národní parky a přírodní rezervace je povolené. Jen samozřejmě pozor na soukromé pozemky, kde je nutné se předem domluvit s majitelem.

Na Ukrajině se nesmí stanovat u hlavních cest a v přírodních rezervacích. Jinak je veřejné stanování a kempování povoleno, ovšem nedoporučuje se.

A nakonec Rusko

V Rusku je volné kempování zakázáno. A i kdyby nebylo, určitě bychom vám ho z důvodu bezpečnosti nedoporučovali.

Klady a zápory spaní zadarmo

+

svoboda volby (ne)pohodlí blízkost přírodě hygiena minimální náklady bezpečnost dobrodružství hrozba postihu

Sdílet článek