Novela zákona o limitu k povinné registraci k DPH nabyde platnosti 1.1.2023, zbývá už jen podpis prezidenta. Limit bude navýšen z 1 mil. Kč na 2. miliony Kč. Vyplatí se odregistrovat drobným plátcům?

Komu se odregistrace vyplatí?

O zrušení registrace může zažádat ten, jehož obrat za posledních 12 měsíců nepřesáhl 2 miliony korun a je plátcem v České republice. Zároveň je odregistrace podmínkou v případě, že chce podnikatel přejít do režimu paušální daně. Ovšem pozor, ne vždy je odregistrace výhodou. Při zrušení plátcovství můžete narazit na několik nevýhod:

  • U majetku pořízeného v uplynulých letech je pravděpodobné, že budete muset vrátit odpočty DPH. Tato lhůta pro úpravu odpočtu je až 10 let u nemovitostí a 5 let u dalšího dlouhodobého majetku. Dále se to týká například skladových zásob pořízených v posledních 11 měsících před zrušením registrace k DPH. Povinnost vrátit odpočet vzniká i z titulu přijaté úplaty za zdanitelné plnění, které se do dne předcházejícímu dni zrušení registrace neuskutečnilo.
  • Při prodeji do zahraničí nebo nákupu zboží z třetích zemí spadnete do režimu identifikované osoby. Identifikovaná osoba pouze odvádí DPH a podává daňová přiznání. Nemá ale nárok na odpočet DPH, což je velkou výhodou plátců.
  • Pokud obchodujete převážně se subjekty, které jsou plátci DPH, je lepší zůstat také plátcem. Pokud jste plátcem DPH je lepší prodávat zboží plátcům. Se stejným ziskem totiž prodáte svému obchodnímu partnerovi zboží levněji, než v případě vztahu neplátce – plátce. To samozřejmě platí i naopak. Pokud nejste plátcem DPH a vaši klienti jsou převážně neplátci, je lepší požádat o zrušení registrace k DPH.

Novela začne platit od nového roku, podle ustanovení je ale možné zažádat o zrušení s předstihem. To se odvíji od zveřejnění novely ve Sbírce zákonu po podpisu prezidentem, kdy bude možné podat žádost o zrušení registrace 5 dnů od zveřejnění.

Sdílet článek