Po 2 letech debatování tento rok poslanci i senátoři konečně schválili novelu řádu o exekucích, která vejde v platnost od ledna 2022. Řád se dočkal poměrně rozsáhlých změn, se kterými budou zdá se dlouhodobě spokojení spíše dlužníci než věřitelé a exekutoři.

Někteří poslanci, zejména z Pirátského klubu, však stále nepovažují novelu za dostatečně za dostatečně progresivní. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější změny v řádu, který na rozsáhlou novelizaci čekal velmi dlouho. 

Konec exekucím, které se táhnou příliš dlouho 

V případě, že dlužníci nejsou schopní splácet déle než 6 let a původní dluh nepřesáhnul 1500 Kč, bude možné celé exekutivní řízení zcela zastavit, a to i se zpětnou platností již od příštího roku. Od roku 2023 pak dostanou šanci k zastavení i bezvýsledné exekuce s původním dluhem vyšším než 1500 Kč. Novela se ale netýká plošně všech exekucí a umožňuje lhůtu pro konečné pozastavení prodloužit až na 12 let.  

Ochrana movitého majetku 

Doménou exekutorů je často zabavování movitého majetku dlužníků, od elektroniky až po nábytek. K tomu nebude moci podle novely zákona docházet za podmínky, že dlužník začne splácet peníze nad rámec měsíčních srážek z příjmu. Výše požadované extra splátky se liší podle příjmu dlužníka a činí od 1500 do 6000 Kč měsíčně. Tato výjimka se ale týká pouze fyzických osob. Právnické osoby o svůj majetek mohou přijít stejně snadno jako před novelizací.  

Zastavení příliš rychlého růstu úroku 

Raketový nárůst úroku dlužné částky patří k nejčastějším důvodům pro spadnutí do dluhové pasti. Díky novele zákona připadne vrácená částka nejdříve na splácení samotného dluhu. Nebudou se tedy nejdříve splácet náklady na řízení či úroky. Tím pádem se dluh bude zvyšovat mnohem pomaleji a lidé dostanou šanci se z dluhové propasti dostat ven. 

Menší postihy za menší dluhy 

Změn se dočká také penále za dluh na zdravotním či sociálním pojištění, které bude od příštího roku sníženo. Dlužníci s pohledávkami vůči státu a firmám se státním podílem, získají do 6 měsíců od vstupu novely v platnost (tzn. v první polovině roku 2022) možnost zastavit exekuci splacením původního dluhu a administrativního poplatku o výší 750 Kč. 

Bič na netransparentní exekutory 

Novou povinností exekutorů představuje nahrávání telefonních rozhovorů a obecně veškeré ústní komunikaci s dlužníky. Písemnosti týkající se exekuce si pak dlužníci mohou vyžádat i v digitální podobě na datovém nosiči. Cílem je zamezit nekalým praktikám exekutorů a zvýšit transparentnost celého procesu.  

Exekutorské komoře se novela nelíbí 

Podle všeho vejde novela v platnost od 1. ledna 2022. Nový řád má však ještě jednu konečnou překážku. Exekutorská komora ČR považuje novelu řádu za nerealistickou a těžce uviditelnou do praxe. Exekutorům vadí především úplná ztráta nákladů na exekutivní řízení u bezvýsledných případů. Dá se tedy předpokládat, že novela exekutivního řádu projde letos zkoumáním u Ústavního soudu.  

Sdílet článek