Ve světle událostí posledních dnů se světové mocnosti rozhodují, jakými kroky zasáhnou proti Rusku. Jedním ze způsobů je odstřižení od bankovního spojení SWIFT. Tato sankce je označována jako matka všech sankcí a měla by Rusko zasáhnout na citlivých místech.

Co je to SWIFT? 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je nezávislá společnost sídlící v Belgii pod správou centrálních bank z celého světa, včetně 6 členských zemí EU. K přenosu dat využívá podmořské komunikační kabely. 

SWIFT je zjednodušeně řečeno společný jazyk a telekomunikační systém pro banky z celého světa. Značně urychluje a zjednodušuje veškeré operace, které se dříve komunikovaly dálnopisem. Pro představu v loňském roce během jednoho dne proběhlo průměrně 42 milionů operací SWIFT za den. 

Vypnutý SWIFT v minulosti 

V roce 2012 došlo k odpojení Íránu od systému. Země ekonomicky velmi ztratila, protože se omezil vývoz ropy o polovinu a zahraniční obchod klesl o více než 30 %. Znovu napojení na systém proběhlo v roce 2016. 

Jak se dotkne odpojení Ruska? 

Vypnutí SWIFT je dvojsečná zbraň. Na jedné straně omezíme ruskou ekonomiku, ale poškodíme tím i svoji vlastní, protože od Ruska odebíráme ropu a zemní plyn. Transakce dříve či později provádět půjde, ale budou zdlouhavé a administrativně náročné. 

Aktuálně všechny podniky vlastnící ruská aktiva je ve velkém prodávají, dokud systém funguje. Až dojde k jeho vypnutí, tak prodej bude složitější a téměř nemožný. Rychlým prodejem trpí ruská burza a rubl letí strmě dolů. 

K vypnutí prozatím nedošlo a nevíme, jaký dopad budou mít jednotlivé sankce, protože v roce 2015 vznikla čínská obdoba a v roce 2017 rozjelo také Rusko svoji vlastní síť. Možné je, že během vypnutí systému dojde k rozvoji konkurenčních systémů a ty se stanou nezávislé. Doufejme, že se tak nestane a vypnutí SWIFT zasáhne Rusko na citlivém místě. 

Sdílet článek