Nevyhovující technický stav a vysoké účty za spotřebu tepla – to jsou hlavní důvody pro rekonstrukci bytového domu. Na druhou stranu častou příčinou toho, proč některé bytové domy rozhodnutí o rekonstrukci odkládají, jsou finance. Mezi vlastníky převládá obava ze zadlužení a neochota navýšení příspěvků do fondu oprav. Přesto je možné i s nízkým fondem oprav dům rekonstruovat a ušetřit díky tomu až polovinu nákladů na energie.

Ještě před třemi roky mohl panelák s 32 bytovými jednotkami na rotavském sídlišti sloužit jako ukázkový příklad domu ve špatném technickém stavu. „Troufám si dokonce říct, že byl v jednom z nejhorších technických stavů, s jakými jsem se za celou svou praxi setkal,“ byl ještě o poznání kategoričtější ve svém hodnocení Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT, která se opravami bytových domů zabývá. „Z domu odpadávaly kusy atik, procházet kolem bych označil za obrovské riziko. Typické byly i vysoké náklady na vytápění.“

Rekonstrukci bránil častý problém – nízké příspěvky do fondu oprav. Původně příspěvky byly nastaveny na 10 Kč/m2, později zvýšeny na 15 Kč/m2. Mezi vlastníky nebyla žádná vůle ani možnost fond oprav dále navýšit, jak to vyžadovala většina bank. Obavy ze zadlužení byly veliké. Výbor domu přesto dále hledal způsob, jak rekonstrukci domu financovat. Cestu našel v Modré pyramidě.

„V Modré pyramidě jsme se hned zpočátku setkali s odlišným přístupem. Místo okamžitého zamítnutí jsme situaci našeho domu s jejími specialisty podrobně rozebrali a hledali řešení, které by oběma stranám vyhovovalo,“ říká Jaroslava Přerovská ze společenství vlastníků rotavského domu.

„Situace domu nebyla v tomto ohledu výjimečná,“ doplňuje Lenka Dvořáková z Hypocentra Modré pyramidy, která společně s výborem domu financování rekonstrukce připravovala. „Vlastníci bytových jednotek ze všech stran slyší, že je pro rekonstrukci nutné navýšit fond oprav a že jiné řešení neexistuje. Postupně tuto myšlenku přijmou, a pokud nejsou schopni navýšení fondu oprav prosadit, na rekonstrukci rezignují. Ve většině případů je přitom možné nalézt řešení, stejně jako v případě rotavského panelového domu.“

Výsledkem rekonstrukce je nesporně vyšší komfort bydlení v kvalitně rekonstruovaném domě s téměř polovičními náklady na spotřebu energií.

Rozhodlo vhodně zvolené financování

V Modré pyramidě navrhli Rotavským řešení v podobě nižší měsíční splátky na prvních dvanáct let. Na to sdružení vlastníků jednotek bonitně stačilo a fond oprav nebylo třeba navyšovat. Na posledních osm let by se pak splátka zvýšila. „Vyšší splátku bude moci sdružení vlastníků jednotek splácet na základě rozhodnutí vlastníků o navyšování fondu oprav v následujících dvanácti letech o korunu na metr čtvereční,“ přiblížila financování Lenka Dvořáková.

Citlivý přístup k dalšímu finančnímu zatížení obyvatel domu pomohl rozhodnutí o provedení rekonstrukce. Výbor se pokoušel odhlasovat opravy domu pět let, ale až po takto nastaveném modelu financování se vlastníci rozhodli na rekonstrukci kývnout. Výrazně k tomu přispěla i zpracovaná studie energetické náročnosti, kterou provedla společnost DPU REVIT a která jasně a srozumitelně vyčíslila budoucí úspory v podobě nižších nákladů na vytápění.

„Nejenže jsme zpracovali studii, ale rovněž jsme byli i na schůzi, kde se o rekonstrukci hlasovalo. Spolupracovali jsme při výběru optimální formy financování a výběru realizační společnosti s dlouholetou praxí v oblasti revitalizací bytových domů,“ hodnotí přípravné práce Pavel Zteiskar. Nekvalitní rekonstrukce totiž postrádá jakýkoli smysl.

Rotavský panelák je nyní kompletně zateplen, dům má nová okna, opravena byla i střecha a osazena byla rovněž nová zábradlí na balkonech. Vše se stihlo ještě do podzimu roku 2013, na jaře následujícího roku byly navíc provedeny dokončovací práce na soklu a terénní úpravy okolo domu, ke kterým už nebylo nutné znovu stavět lešení a využívat velkou stavební techniku.

Dům má vlastní plynovou kotelnu a v souvislosti se zateplením upravila firma parametry kotle pro nižší spotřebu tepla. Tím se zabránilo zbytečnému přetápění a plýtvání drahým teplem. Bylo přesto v bytech příjemně? A výsledek po první zimní sezoně? „Pro objektivní hodnocení bude nutné vyčkat ještě minimálně na jednu další topnou sezonu, nicméně podle studie a rozsahu rekonstrukce lze předpokládat úspory kolem 35 až 45 procent,“ líčil Pavel Zteiskar.

Rekonstrukce splnila očekávání

Hodnota rekonstrukce po rozpočítání vycházela na 160 000 Kč na jednu bytovou jednotku domu. Výsledkem je nesporně vyšší komfort bydlení v kvalitně rekonstruovaném domě s téměř polovičními náklady na spotřebu energií.

Rekonstrukce bytového domu v Rotavě je názorným příkladem toho, že i s nízkými příspěvky do fondu oprav je možné získat úvěr a změnit hodnotu svého bydlení. „Každé další odkládání oprav by znamenalo další a další prodražování budoucí akce. Je přitom otázkou, jak dlouho by vůbec bylo ještě technicky možné rekonstrukci odkládat. V každém případě bychom tedy zaplatili víc, a přitom bychom se každý rok zbavovali možnosti využívat úspor z nižších nákladů na vytápění. Jsme rozhodně spokojeni a rádi budeme pro ostatní domy důkazem, že i nízkými příspěvky do fondu oprav je při správně zvoleném financování možné rekonstrukci domu realizovat,“ uvedla Jaroslava Přerovská.

Renoúvěr Multi zajistí

úsporu nákladů na údržbu a vytápění i v době rostoucích cen energií zvýšení celkové hodnoty bytového domu i jednotlivých bytů prodloužení životnosti a zlepšení vzhledu domu zvýšení pohodlí a komfortu bydlení

Výhody Renoúvěru Multi

příznivá úroková sazba akontace od 0 % minimální výše úvěru 500 000 Kč úvěr bez zajištění až do výše 30 000 000 Kč vedení a správa účtu překlenovacího úvěru ZDARMA

Renoúvěr Multi – modelové příklady

Výše úvěru / Měsíční splátka:
1 000 000 Kč / 5101 Kč
2 000 000 Kč / 10 150 Kč
3 000 000 Kč / 15 200 Kč
5 000 000 Kč / 25 298 Kč

Modelové příklady jsou počítány s orientační výší sazby 2,09 % p.a. při splatnosti 20 let.

Sdílet článek