Atraktivitu stavebního spoření a penzijního spoření jako produktu významně zvyšuje státní podpora. Ta u prvního z nich činí až 10 procent vašeho vkladu, maximálně však 2 000 korun. Na penzijku se podpora přepočítává na měsíce – za vloženou tisícikorunu získáte 230 korun. No neberte to!

Vše výše popsané je celkem dobře známé a často omílané. Ovšem abyste maximálně využili potenciál stavebního spoření a penzijního spoření, samozřejmě dle svých možností, vyplatí se vědět ještě něco navíc. Příspěvky státu proto probereme pěkně ze všech stran.

Stavební spoření

Stát podporou motivuje střadatele ke spoření na vlastní bydlení, odpočet úroků z úvěru je pak dalším benefitem. Stavební spoření je díky těmto výhodám stále atraktivní a Češi jsou si toho vědomi. Jen za minulý rok obliba stavebního spoření prudce stoupla.

Za jeden rok si tak můžete přijít až na 2 000 korun. Obecně se doporučuje spořit okolo 1 700 korun měsíčně (20 000 Kč děleno 12 je 1 667 Kč) – zaokrouhleně tedy 1 700 korun. Celkově pak naspoříte 20 400 korun. Na 20 000 korun vám vyvstane nárok na maximální podporu. Zbývajících 300 až 400 korun padne na poplatek za vedení účtu u stavební spořitelny.

Zákon o stavebním spoření, § 10 odst. 2 říká:

Poskytovaná záloha státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 korun.

Pravidelně i jednou ročně

Pokud nechcete spořit pravidelně a raději upřednostňujete vklad jednou ročně, je výhodou, že i tak můžete čerpat plnou státní podporu – záleží na výši vkladu. Nezáleží tak ani na tom, kdy smlouvu uzavřete, rozhodující je, aby do konce roku byly peníze na účtu. Podobné je to i na konci spoření. Pro plnou podporu není nutné dokončit celý kalendářní rok. Pouze před koncem smlouvy musí být vložena příslušná částka.

Roční zhodnocení včetně státní podpory dosahuje u ideální úložky 1 700 korun měsíčně až na 3,5 %. Při vyšších úložkách se efektivní zhodnocení snižuje.

Z uspořené částky

Výše státní podpory stavebního spoření se počítá z uspořené částky v konkrétním roce. Tu tvoří vklady, které jsou zvýšené o úroky po zdanění. Mohou ji zvýšit i vklady z předchozích let, které pro účel podpory nebyly využity. Díky tomuto principu si můžete vlastně stavební spoření, resp. státní podporu jednorázově předplatit vložením 120 000 korun hned na začátku spoření. Výhodou je, že se vám bude celou dobu úročit celý vklad.

Uspořenou částku naopak snižují poplatky za vedení účtu ze strany stavební spořitelny.

Kdy se připisuje státní podpora

Na základě výše vámi vložených peněz vypočítá stavební spořitelna výši nároku na státní podporu. Tu pak následně nárokuje na Ministerstvu financí. Jakmile ji stát pošle stavební spořitelně, připíše ji ona klientovi. Obvykle ji tak na svém účtu můžete vidět během dubna.

Můžete mít i více smluv

Smluv o stavebním spoření můžete mít samozřejmě více, to není nijak omezeno. Státní podpora se však vztahuje na konkrétní osobu, resp. rodné číslo. V případě, že budete mít více smluv, budete mít na jedné z nich zaškrtnuté políčko „prohlášení o nárokování státní podpory“. Na ostatních podporu čerpat nebudete. I s tímto se dá pracovat a tam, kde podporu čerpáte, můžete provést změnu a nárokovat na jiné smlouvě. Nevyužité vklady se však na takové smlouvě nepřevádějí pro čerpání do následujících let.

Povinná vázací doba smlouvy o stavebním spoření je šest let, což souvisí i s čerpáním státní podpory – v případě předčasného vypovězení smlouvy totiž o příspěvky státu přijdete.

Pozor sleva! Kromě státní podpory můžete díky stavebnímu spoření až do konce června čerpat zajímavé slevy. Třeba na na kuchyně Oresi až 55 % či na koupelny Ptáček až 30 %. Pro další podrobnosti stačí kontaktovat poradce Modré pyramidy

Doplňkové penzijní spoření

Kromě stavebního spoření si s podporou státu můžete spořit na doplňkovém penzijním spoření, dříve na penzijním připojištění. Maximální státní podpora na penzijním spoření dosahuje 230 korun oproti vámi vložené tisícikoruně. Cílem státu je motivovat ke spoření na důchod, aby lidé samozřejmě měli naspořeny i vlastní prostředky a nespoléhali se pouze na státní penzi.

Čím větší úložka, tím větší „odměna“ od státu střadatele čeká. Příspěvky tak stát posílá od ukládaných 300 korun měsíčně. Náležet vám pak bude příspěvek 90 korun. S každou další vloženou stokorunou získáváte na příspěvku o 20 korun více.

Pro příklad: za 400 korun vašich dostanete 110 korun od státu, za 500 korun je příspěvek 130 korun. A tak dále až do maximálních 230 korun – tyto dostanete třeba i za vklad 1 100 korun nebo 1 500 korun měsíčně. (Výše příspěvku stoupá do vložených 1 000 Kč).

Podmínky pro získání státního příspěvku

Abyste na příspěvek dosáhli, musíte být občanem České republiky, resp. zde mít trvalý pobyt, fyzickou osobou (právnická osoba příspěvek získat nemůže) starší 18 let.

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele

Zajímavá na penzijním spoření je i možnost přispívání ze strany zaměstnavatele. Zjistěte si v práci, zda se vás tato možnost také týká. Výše částky je libovolná, průměrně zaměstnavatelé svým zaměstnancům spoří 500 korun měsíčně.

Na příspěvky zaměstnavatele se nevztahují státní příspěvky. Ty se vážou na vámi vložené prostředky.

Pro obě strany je výhodné, že do limitu 50 000 korun příspěvek nepodléhá placení sociálního a zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele jsou navíc tyto náklady daňově uznatelné.

I vy si konec konců můžete doplňkové spoření odečíst z daní. Pro účely odpočtu se počítají částky nad 1 000 korun, maximálně 2 000 korun. Celkem pak můžete spořit 3 000 korun měsíčně.

Sdílet článek