Říká se, že existuje dobrý a špatný dluh. Dobrý je na hypotéku či rozjezd podnikání a špatný dluh je půjčka na vánoční dárky nebo půjčka na dovolenou. Pokud ale přece jen hodláte letošní Vánoce řešit formou vánoční půjčky, poradíme vám, na co si dát pozor, aby vám dluhy zbytečně nepřidávaly vrásky na čele.
O tom, že život na dluh není nic neobvyklého, nemusíme diskutovat. Jen podle České národní banky měli Češi k 31. 3. 2017 půjčeno na spotřebu přes 274 miliard korun, což rozhodně není málo. Bohužel ne všichni lidé umí se svými penězi (dluhy) zacházet, a dostávají se tak do nemalých problémů.

S tím souhlasí i Lucie Cvičková, obchodní manažerka z Modré pyramidy. Ze své praxe vyjmenovává, co lidé nejčastěji podceňují, když žádají o půjčku.
„Klienti často nepřemýšlejí nad svými výdaji a příjmy. Když si pak vezmou půjčku, vidí jen to, že si splní, co si momentálně přejí nebo potřebují. Bohužel si často nepropočítají náklady, které s úvěrem souvisejí. Pak se mohou lehce dostat do dluhových spirál, odkud je vždy těžká cesta.“

Dluhová spirála roztáčí další problémy

Právě dluhová spirála nebo chcete-li dluhová past je strašákem mnoha spotřebitelů. Bohužel dostat se do ní je až příliš snadné. Jen si to představte. Máte dluh a nestíháte ho splácet, a tak si na splácení půjčíte za ještě horších podmínek. Naskakují nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíte klidně desetkrát tolik, co na začátku, máte několik věřitelů a hrozí vám exekuce. A nejhorší na tom je, že dluh narůstá, i když jej věřitel aktivně nevymáhá. Věřitel totiž často čeká až dluh včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat.

Na co si tedy dát u půjčky pozor, abyste všem těmto nepříjemnostem předcházeli?

  Zajímejte se, od koho si půjčujete

Od loňského roku platí nová pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Pro spotřebitele je to jen dobře. Půjčit si můžete jednak od finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva) nebo od nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Právě ti musí mít nově oprávnění, o jehož udělení rozhoduje ČNB, která na jejich činnost poté dohlíží. Do loňského roku totiž těmto firmám stačilo pro půjčování peněz pouze živnostenské oprávnění.

A pak také ještě před tím, než zažádáte o půjčku, doporučujeme prověřit si danou firmu na internetu. Diskuzní fóra jsou plná informací od spokojených i nespokojených klientů, které vám pomohou se rozhodnout.

Pokud už víte, u koho si půjčíte, věřte že i zprostředkovatel půjčky má vůči vám podle zákona řadu povinností. Což v praxi znamená, že musí uvádět:

Informace o tom, kolik vás bude úvěr stát, tj. informace o úrocích, poplatcích, daních, provizích a dalších případných platbách, včetně plateb za možné doplňkové služby, například pojištění schopnosti splácet úvěr.

  Vždy se soustřeďte na záhadnou zkratku RPSN

A teď pozor! Obzvlášť si všímejte hodnoty u zkratky RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů. Ta vyjadřuje celkové náklady úvěru vyjádřené jako procento z objemu půjčených peněz placené každý rok. Takže pro porovnání ceny úvěru byste vždycky měli sledovat údaj RPSN a nikoli samotnou úrokovou sazbu, která bývá často výrazně nižší. Navíc právě RPSN dává nejlepší obrázek o tom, jaká bude cena úvěru za jeden rok a vy si tak může nejlépe porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů.

  Čtěte!

Vězte, že někteří věřitelé mají nastavené smlouvy tak, že stačí jedno nebo dvě opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Proto si opravdu pozorně přečtěte smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abyste ji neporušili jen z důvodu neznalosti smluvních podmínek. Určitě nemusíme opakovat, že kvůli sankcím dluh výrazně narůstá.

  I malé půjčky mohou způsobit velké starosti

Právě vánoční půjčky nebo také půjčky před výplatou jsou často v řádech několika tisíc korun. Řeknete si, že jde o malou částku, kterou rychle splatíte, a nehrozí vám tudíž žádné úskalí. Jenže u malých půjček do 5 000 korun, které bývají často inzerovány jako peníze do pěti minut nebo SMS půjčka, nemusí věřitelé uvádět RPSN, proto si dobře přečtěte smlouvu a zjistěte si, jaké jsou celkové náklady spojené s půjčkou.

Ostatně na tento druh půjček nemá pozitivní názor ani expertka Lucie Cvičková z Modré pyramidy. „Abych řekla pravdu, tak mi toto přijde trošku jako sci-fi. Myslím si, že když si klient není schopen naspořit na nenadálé situace aspoň 5 000 korun, tak by ani takový úvěr neměl dostat.“

  Rozmyslete si, na co si půjčíte

Jak už jsme psali, o tom, že jsou dobré a špatné dluhy, není pochyb. S tím souhlasí i Lucie Cvičková. „Rozhodně je třeba rozlišovat, na co si půjčku berete. Když je to na vlastní bydlení, investujete do svého majetku a budoucnosti, a to má smysl. Naopak špatným dluhem je to, čím vydělat nemůžete nebo vám to neušetří žádné peníze. Do této kategorie spadají půjčky na dovolenou nebo vánoční dárky,“ vysvětluje.
půjčka na vánoční dárky, modrá pyramida

Váháte-li, zda si půjčit na danou věc, mějte na paměti jednoduché pravidlo: Splátka půjčky by neměla trvat déle než doba, po kterou máte užitek z půjčené věci. Z toho pramení, že je neekonomické půjčit si na dovolenou, která trvá 14 dní a vy ji budete následně splácet třeba i rok. Naopak je v pořádku půjčit si na vlastní bydlení. Splátka hypotéky může být často stejná jako to, co platíte za nájem, a navíc investujete do své budoucnosti.

Lucie Cvičková z Modré pyramidy má na závěr pro všechny, kteří uvažují o tom, že si pořídí půjčku na vánoční dárky, jednu univerzální radu. „Nikdy si neberte půjčku bezhlavě a unáhleně. Měli byste vždy dopředu zhodnotit, jak moc vám splátka ovlivní finanční rozpočet rodiny. Zamyslete se, zda neexistují jiné možnosti, jak nedostatek peněz řešit. Ne nadarmo se říká, že ‚pokud na to nemáš, tak si to nepořizuj‘.“

9 slovíček, bez kterých se neobejdete

Nebankovní půjčky
Nebankovní sektor zahrnuje finanční instituce, které se zabývají obchody s penězi, nejsou však bankami, tzn. nemají bankovní licenci. Nebankovní instituce se soustřeďují především na spotřebitelské úvěry a na rozdíl od bank nemohou přijímat vklady.

Období čerpání úvěru
Je stanoveno ve smlouvě o úvěru, v případě potřeby lze toto období na základě písemné žádosti prodloužit.

P. A. (z latinského per annum)
Znamená za rok nebo ročně. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p. a.). Pokud tento údaj u úrokové sazby chybí, je nutné zjistit, zda jde jen o nedopatření a úroko
vá sazba bude počítána ročně, anebo ve vztahu k jinému období, např. měsíčně (per mensem, p. m.), týdně (per septimanam, p. sept.) nebo denně (per diem, p. d.).

Postoupení pohledávky
Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje své pohledávky novému věřiteli.

Půjčka
Znamená závazek, který vzniká na základě uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce se uzavírá mezi úvěrujícím, tedy tím, kdo půjčuje peníze (věřitelem) a klientem (dlužníkem), tedy tím, kdo si půjčuje. Klient se zavazuje věřiteli splatit zapůjčené peníze do předem dohodnuté doby za předem domluvených podmínek.

RPSN
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je, aby si klient mohl porovnat jednotlivé nabídky úvěrů mezi sebou a zjistit, který je nejvýhodnější.

Ručitel
Ten, kdo je ochotný zaručit se za závazek dlužníka (klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (klient) nebude splácet.

Sankční poplatek
Poplatek, který se účtuje v případě neplnění dohodnutých podmínek.

Úroková sazba
Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Zpravidla vždy souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny nebo uloženy, ale je pro ni určující mnohem více faktorů. Do úrokové sazby ale nejsou započítány žádné poplatky, proto je pro vás v případě úvěru důležitějším údajem RPSN. V případě vkladů není žádný podobný údaj jako je RPSN definován, a tudíž je třeba si zjistit, jaké poplatky zaplatíme například za předčasné ukončení termínovaného vkladu nebo za výběr v hotovosti.

Sdílet článek