V průběhu roku 2017 byly schváleny mnohé změny v oblasti sociálního, důchodového a zdravotního zabezpečení, které mnoha lidem finančně přilepší. Ať už přímo, jako je tomu u nemocenské nebo důchodů, tak nepřímo, a to formou vyšší slevy na dani z příjmů.

Jak si finančně polepší rodiče

Zvýhodnění na první dítě se zvyšuje na 15 204 korun

Po poměrně dlouhé době došlo k úpravě daňového zvýhodnění na první dítě, které se zvyšuje z 13 404 Kč na 15 204 korun, tj. o 150 korun měsíčně.

Upravuje se i rodičovský příspěvek

Především se ruší omezení horní hranice výše rodičovského příspěvku na 11 500 korun za kalendářní měsíc. Nově budete moci čerpat dávku až ve výši odpovídající 30násobku 70 % denního vyměřovacího základu měsíčně. Pokud si budete moci zařídit či zorganizovat péči o své malé dítě a nastoupit po rodičovské do zaměstnání dříve, budete moci vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč za dobu zhruba šesti měsíců.

Další změnou je možnost volby výše rodičovského příspěvku pro osoby, které nemají nemocenské pojištění (OSVČ, studenti, nezaměstnaní). Nově budou moct čerpat rodičovský příspěvek ve dvou variantách. Do částky 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání nejvíce na tři roky, nebo až do částky, která nepřesáhne 30násobek 70 % denního vyměřovacího základu měsíčně.

Změny v nemocenském od roku 2018

Nejdůležitější změnou je zvýšení nemocenské u dlouhodobě nemocných. Nově se pak zavádějí dvě nemocenské dávky – od 1. února 2018 otcovská poporodní péče a od 1. června 2018 dlouhodobá ošetřovatelská péče. Obě tyto dávky budou moci využít jak zaměstnanci, tak nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné. 

Od roku 2018 bude vyšší nemocenská

U krátkodobě nemocných se jedná jen o kosmetickou úpravu danou úpravou tzv. redukčních hranic pro výpočet nemocenské, pokud ale budete nemocní déle než 15 dní, přilepšíte si ve srovnání s rokem 2017 mnohem výrazněji.

Jestliže dosud činila nemocenská poskytovaná od 15. dne nemoci 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den dočasné pracovní neschopnosti, od 1. ledna 2018 se zvyšuje takto:

60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
Pokud onemocníte před 1. lednem 2018, bude se vám nemocenská počítat už podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tak nemocenská automaticky zvýší. 

Otcovská poporodní péče

Na otcovskou můžete nastoupit do šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba činí jeden týden, tj. 7 kalendářních dní, a to bez přerušení. Její začátek si určíte sami. Výše otcovské za jeden kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu, je tedy stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.

Účinnost zákona je stanovena na datum 1. února 2018. Dávka se však bude týkat i otců, jejichž dítě se narodilo 6 týdnů před účinností zákona, tj. 21. prosince 2017 a později.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Další novinkou je zavedení dlouhodobého ošetřovného, a to až na 90 kalendářních dní. Oproti dosavadní dávce (krátkodobého) ošetřovného, která se poskytuje jen úzkému okruhu osob výdělečně činných po dobu prvních 9 (u osamělých osob až 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování, budou moci dlouhodobě ošetřovné čerpat další členové rodiny mimo domácnost ošetřujícího a na dávku dosáhnou i osoby samostatně výdělečně činné.

Zde je na místě upozornit, že nelze čerpat dávku a současně pracovat nebo podnikat. A to ani v rámci zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun.

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů, podle potřeby však může být i kratší. Ošetřovné se celkem pochopitelně neposkytuje za dny, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizována. 

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2018

Pobíráte-li od státu nějaký druh důchodu, můžete se těšit, že od ledna 2018 dostane víc. V průměru stát přidá důchodcům 475 korun měsíčně.

Základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy důchodů, se od lednové splátky zvyšuje z 2 550 korun na 2 700 korun, tedy o 150 korun. Procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Toto zvýšení je u každého důchodu individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech (výdělcích).

Výpočet nové výše důchodu

důchod v roce 2017 + 150 + (důchod v roce 2017 – 2 550) × 0,035

Pro výpočet stačí jednoduchý vzoreček:

Jako příklad jsme zvolili průměrný starobní důchod ke konci září 2016, tedy 11 828 korun.

Základní výměra tohoto důchodu činí 2 550 korun a procentní výměra 9 278 korun (11 828 − 2 550). Od lednové splátky důchodu v roce 2018 se základní výměra zvýší o 150 korun na 2 700 korun, procentní výměra se zvýší o 3,5 %, tj. o 325 korun (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru).

Výsledný důchod tedy bude činit 12 303 korun měsíčně, což představuje zvýšení o 475 korun.

Za doktorandy uhradí zdravotní pojištění stát

Kdy za vás bude zdravotní pojištění platit stát:

Je vám více než 26 let. Absolvujete první doktorský studijní program, a to prezenční formou studia. Studujete v rámci standardní doby studia. Nejste zaměstnáni ani samostatně nepodnikáte (nejste OSVČ).
Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž doktorandské studium ukončíte.

Vyšší sleva na dani u dárců krve

Dobrovolné dárcovství krve je sice de facto zadarmo, ovšem plynou z něho mnohé nepřímé finanční výhody. Poslední novinkou je zvýšení částky, kterou si můžete odečíst od základu daně z příjmu za jeden odběr krve / krevní složky z 
2 000 korun na 3 000 korun. Úprava je platná pro odběry od 1. ledna 2017, takže tuto vyšší částku už můžete zahrnout do daňového přiznání za rok 2017.

Sdílet článek