Sousedské spory jsou problém, který dočista přehlížíme, dokud se nás nedotýká. Jsou-li naše sousedské vztahy dobré, většinou ani nevíme, jaké máme štěstí. Ale jakmile se začneme handrkovat třeba o plot nebo komu patří stromy mezi pozemky, věříme, že nic horšího se nám nemohlo stát.
Ačkoli většinu věcí na téma sousedské vztahy řeší občanský zákoník, který vlastně postihuje všechno, co „v míře nepřiměřené místním poměrům“ omezuje naše práva užívání pozemku či bytu, paragrafy jsou občas na kuriózní situace krátké. Když vás třeba sousedka úplně nenápadně špehuje, kdy se vracíte a jestli zamykáte vchod do domu, moc s tím nenaděláte. Stejně tak vzkazy rozhořčených sousedů na nástěnce v přízemí, že jste zase v půl desáté hlasitě zpívali ve sprše a že je to ruší, můžete přejít leda úsměvem. Ovšem když začnou sousedé zasahovat do vašich práv, je třeba se ohradit.

Jiné sousedské vztahy máte, pokud bydlíte v domku a jiné se třiceti dalšími partajemi v paneláku. Majitelé domu asi nejčastěji vedou sousedské spory o vlastnictví plotu, o zasahování stromů či staveb na pozemek nebo o přístup k němu. Úplně samostatnou kapitolou jsou sousedské spory o hluk. Své by o rušení hlukem mohli říct nájemníci panelákových bytů. Nemluvě o těch případech, kdy vás sousedé obtěžují zápachem, udělají si ze společného sklepa svoje skladiště nebo pouštějí do domu přespat bezdomovce, kteří vás pak ve tři ráno probudí zvuky horšími než cirkulárka. Pokud nemáte konkrétní důkaz, moc s tím nenaděláte. Takže co s tím?

Rada první – komunikujte a zkuste to po dobrém

Pro dobré sousedské vztahy je lepší, když si na obtížného souseda „došlápnete“ až poté, co vychladnete. Křičet rozčileně přes plot nebo bušit na dveře většinou k řešení nevede. Takže zkuste klidnou rozmluvu. Řekněte, jaký vidíte problém a snažte se najít cestu, která vyhovuje všem. Pokud vás soused pravidelně ruší hrou na bubny v době, kdy uspáváte miminko, určitě se můžete domluvit, že bude cvičit, až budete na procházce. Stíní-li sousedova jabloň váš záhon karotky, poproste ho, aby strom prořezal. Třeba si to vůbec neuvědomil.

Rada druhá – požádejte o pomoc úřad

Nepomůže-li rozmluva, požádejte o asistenci úřad. Ten může souseda pokutovat, protože přesně ví, co říká zákon a jak vztahy v obci upravují místní vyhlášky a nařízení. Poměry se mohou mírně lišit, ale hlavní pravidla jsou všude stejná. Například jedním pravidlem je noční klid, který od 22 do 6 hodin zkrátka musí ctít všichni. Pokud ho sousedé porušují, klidně zavolejte policii.

Při opakovaném hluku přes den se také můžete obrátit na krajskou hygienickou stanici – na vnitřní i venkovní hluk jsou hygienické limity stanovené nařízením vlády. Jde-li o obtěžování „nad míru přiměřenou poměrům“, můžete souseda zažalovat. Mimochodem jestli ve vaší obci ještě nemáte protihlukovou vyhlášku, požádejte zastupitelstvo, aby ji projednalo.

Trochu specifická může být situace, bydlíte-li v nájmu. V tom případě se obraťte na vlastníka bytu, který je ze zákona povinen zajistit vám nerušené užívání bytu. A dokonce můžete požadovat slevu za to, že jste nemohli byt užívat plnohodnotně. Finanční náhradu si pak vlastník může vyřídit se sousedem potížistou.

Jste-li vlastníkem bytu v domě, prostudujte si domovní řád. Ten uvádí práva a povinnosti, například i ohledně chovu nebezpečných zvířat, takže při jeho porušení se můžete obrátit na společenství vlastníků jednotek. To má poměrně dobré páky na to, jak vymoci nápravu situace.

A co zmiňované spory o vlastnictví plotu? Díky moderní digitální době lze geodetickým zaměřením (od úředně oprávněné firmy) zjistit přesný průběh hranice pozemku, a tedy vlastníka plotu. Plot probíhající přesně po hranici pozemků patří oběma majitelům a ti se pak také dělí o náklady na opravu a údržbu. A pozor – chcete-li se vrhnout na sousedův živý plot přerůstající na váš pozemek s nůžkami, musíte mít nejdříve sousedovo svolení! I na takové případy pamatuje občanský zákoník. Podobně jako na sousedy, kteří obtěžují druhé nadměrným kouřením.

Rada třetí – neberte právo do vlastních rukou

Byť jste v právu, neměli byste dělat nic na vlastní pěst. Mohlo by se vám to vymstít. Nepomůže-li vám úřad, obraťte se na právníka, případně rovnou na soud. Některé případy, jako třeba agresivního souseda, může rozřešit jen on.

Rada čtvrtá – važte si dobrých sousedů

Jestli si stěžujete, že máte až příliš přátelské sousedy, co si chtějí pořád povídat nebo že sousedka zase vytřela společnou chodbu savem, poděkujte osudu, že vás usadil zrovna vedle nich. Horších variant je totiž podstatně víc.

Práva a povinnosti sousedů

Jako sousedé nesmíte nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat jiného nebo vážně ohrožovat jeho práva (nadměrný hluk, prach, popílek, kouř, pachy, světlo atd.). Noční klid je nutné respektovat od 22.00 do 6.00. Dostane-li se na sousedův pozemek vaše věc (třeba míč), vlastník pozemku vám ji musí neprodleně vydat. Vy na pozemek vstoupit nemůžete. To ovšem neplatí, jestliže se vám tam zaběhne zvíře. To pak máte právo stíhat a odchytit. Pokud provádíte jen drobnou rekonstrukci, svolení sousedů nepotřebujete, ale raději je informujte. Třeba na vývěsce v přízemí domu. Provádění všech prací musí probíhat v rozumných hodinách a rozhodně musí být respektován noční klid. U velkých rekonstrukcí záleží na rozsahu a také na formě vlastnictví, ale obecně platí, že byste měli mít souhlas sousedů, společenství vlastníků nebo družstva. Je-li rekonstrukce rozsáhlejší a vyžaduje-li stavební povolení, jsou vaši sousedé (případně i společenství vlastníků) účastníky stavebního řízení.

Pokud se s vašimi sousedy nedá vyjít, jedním z řešení je přestěhovat se. 🙂
 V Modré pyramidě vám rádi pomohou s financováním nového bydlení.

Sdílet článek