Stále více čtyřicátníků se ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny, které je pak drtí několik dalších let. Nejenže totiž pečují o své děti, ale zároveň musejí zvládat také péči o stárnoucí rodiče. Takzvaná sendvičová generace je moderní fenomén, který ovlivňuje řadu věcí najednou – vlastní zdraví, pohodu a příjmy v práci, vztahy v rodině a samozřejmě i komplexní finanční plán a rodinný rozpočet.
„Sendvičová generace je přesným označením lidí, kteří se ocitají uprostřed dění a jsou tlačeni dvěma závazky péče o své blízké. Jednak se starají o děti, což je přirozené, protože ty ještě nejsou samostatné a potřebují jejich pomoc, na druhou stranu ale musí pečovat už i o své rodiče, kteří se potýkají s různými zdravotními potížemi a sami je nezvládají,“ říká psycholožka Jitka Čížková. A dodává, že při takovém nasazení jim často už nezbývá čas na sebe nebo partnera.

Lidé v sendvičové generaci tedy mají hned několik životních rolí (rodič, zaměstnanec, partner, pečující osoba) a všechny si vzájemně konkurují. Všechny také kladou nároky na čas, energii a peníze, což jsou zdroje, které rozhodně nejsou bezedné. Pokud přihlédneme jen k časovému hledisku, tak podle průzkumů zabere péče o děti i rodiče v průměru 20 hodin týdně.

„To jsou hodiny, které pracovně vytížení lidé ukrojují ze svého volného času. Méně se věnují svému zdraví, koníčkům, omezují sociální aktivity apod., strádá jejich partnerský vztah, bojují se stresem,“ uvádí psycholožka. „Na druhou stranu i sendvičová rodina může mít svá pozitiva, především v oblasti posílení mezigeneračního kontaktu napříč všemi generacemi,“ upozorňuje.

Zrod sendvičové generace

Ke vzniku sendvičové generace napomohla demografická změna související s moderní dobou. Prvním faktorem je, že populace stárne a ve vyšším věku se potýká s většími zdravotními obtížemi. Další roli v celém příběhu hrají mladí lidé, kteří v současnosti stále častěji odkládají založení rodiny do pozdějšího věku. Důvody jsou různé – někteří budují kariéru, jiní třeba cestují.

Zatímco dříve bylo běžné, že ženy poprvé rodily nezřídka už před svými dvacátými narozeninami (v polovině 80. let minulého století bylo průměrné stáří rodiček 24,6 roku), nyní je prvorodičkám často i hodně přes třicet (v průměru okolo třicítky, v Praze je to dokonce téměř 32 let). Není pak divu, že se v horizontu dalších let potkají potřeby péče o děti i péče o stárnoucí rodiče.

A konečně je tu i třetí faktor – nízká porodnost, kvůli níž je stále méně lidí, kteří by se o seniory mohli postarat. Celý tento mix navíc korunuje fakt, že většina žen dnes pracuje a nemůže se tak věnovat pouze péči o chod široké rodiny. Přitom právě ženy ve středním věku od 40 do 60 let jsou typickými představitelkami sendvičové generace. Automaticky se od nich totiž očekává, že obstarají veškerou potřebnou péči.

Hrozí finanční tíseň

Lidé chycení v pasti sendvičové generace často fungují na hranici svých možností, snižuje se jejich životní pohoda a mohou se ocitnout i ve finanční tísni. Jakmile totiž uvíznete v „sendviči“, může to mít celou řadu kariérních důsledků – kratší pracovní dobu, odmítnutí pracovních příležitostí a s tím spojený i menší přísun peněz. Nižší výdělky jsou rizikem do budoucna, neboť mohou znamenat ohrožení vlastního důchodu a zabezpečení na stáří.

Péče o děti a seniory najednou je přitom značným finančním břemenem, neboť rodiny musí zajistit jak potřeby své a svých dětí, tak i finanční nároky spjaté se zdravotním stavem stárnoucích rodičů. Jen těžko se pak hledají rezervy, z nichž by bylo možné čerpat. Proto je důležité využívat co nejvíce dostupných finančních nástrojů, abyste předešli hrozbě, že jednoduše už nebudete mít kam sáhnout, nebo že si nevytvoříte dostatečný finanční polštář na stáří.

Jak se připravit?

Expert Modré pyramidy Pavel Benčo doporučuje tyto tři důležité kroky k vytvoření rezerv:
 Stavební spoření. Díky stavebku dosáhnete na státní podporu a celkové zhodnocení může být ročně až 3,37 %. Navíc už za šest let můžete mít své finance k dispozici.
 Penzijní spoření. U lidí starších 55 let je možné získat naspořené příspěvky za 5 let, navíc je státní příspěvek možné získat ještě ve větší míře, než tomu je u stavebního spoření.
 Investice do fondů. Možné jsou i nízké, zato pravidelné investice už od 300 korun. Z dlouhodobého hlediska přitom můžete očekávat výnos i více než 5 % ročně. Podílové fondy jsou velmi zajímavým produktem, jak vytvořit dětem finanční polštář, který budou v budoucnu jistě potřebovat, až se budou chtít osamostatnit nebo si plnit své sny.

Kvalitní finanční plán by však podle Pavla Benča měl být vždy připraven na míru. Pro nastavení konkrétních produktů je proto nejlepší využít finančního poradce Modré pyramidy. „Pokud se chcete připravit na dobu, kdy se budete muset jako zástupci sendvičové generace starat jak o děti, tak i o rodiče, rádi vám pomůžeme. Důležité je ale začít včas a přijít, co nejdříve, ať máte dostatečný prostor vytvořit si klíčové rezervy,“ zakončuje odborník Modré pyramidy.

Sdílet článek