Chata nebo chalupa skvěle poslouží pro víkendový odpočinek, ale pořídit si ji znamená také nikdy nekončící proces větších či menších oprav, dolaďování, bourání a budování. Poradíme proto, na co si dát při rekonstrukci víkendového bydlení pozor, jaké jsou trendy a jaká úskalí vás mohou čekat při financování.
Prvním a zásadním pravidlem při rekonstrukci staršího objektu je, že opravy by měly probíhat s rozvahou. Pokud je to ve vašich možnostech, respektujte původně použité materiály, např. dřevěná okna namísto plastových.

Pokud se nepovažujete na zručného kutila, raději si na jednotlivé úkony najímejte řemeslníky, kteří se specializují na určitý druh prací.

Pamatujte i na to, že dům musí dýchat. Ve starém stavení, které nemá základy nebo podsklepení, nesmíme vylít podlahy betonem. Dům tak vlastně zašpuntujeme a souboj s vlhkostí se pro nás stane noční můrou.

Proto při opravách podlah myslete na to, že především chalupy mají problémy s vlhkostí a každá kapka vody navíc není zrovna vítaná. K rekonstrukcím podlah používejte raději suché stavební procesy.

Rádce pro finance

Krov

Často vídanou vadou je zatékání do střešní konstrukce, které může být způsobené buď narušením střešní krytiny, špatným oplechováním prostupů, nebo nevhodnou či poškozenou hydroizolací. Každopádně je potřeba posoudit, zda tyto poruchy neovlivní únosnost krovu. Pokud je krov ve velmi špatném stavu, je lepší ho vyměnit za nový nebo se provádí lokální výměny prvků.

Pokud rekonstruujete podkroví nebo střechu, je potřeba se rozhodnout, jestli krytinu opravíte, nebo vyměníte za novou. S tím souvisí i kontrola nosné konstrukce krovu, popřípadě jeho odborná sanace podle projektu.

Jak vyzrát na vlhkost

Řešením výše zmíněné vlhkosti může být větrání s rekuperací tepla, tedy výměna vzduchu s minimální tepelnou ztrátou. Základní princip tohoto procesu je jednoduchý. Z venkovního prostředí je fasádním nebo střešním výústkem nasáván čerstvý vzduch, který je přiváděn do centrální rekuperační jednotky. Zde prochází výměníkem a je předehříván odchozím znehodnoceným vzduchem. Ten je nasáván z vnitřních prostor a po průchodu výměníkem, kde odevzdá většinu tepla, je odváděn mimo chatu nebo chalupu.

Současné špičkové rekuperační jednotky pracují s účinností přes 90 %. To znamená, že lze snížit tepelné ztráty větráním až desetinásobně. Můžete si také zvolit z několika druhů filtrů, díky nimž vzduch vyčistíte od prachu, alergenů nebo hmyzu.

Vsaďte na vlastní elektrárnu

Jestliže nemáte připojení k elektrickému vedení, můžete využít sluneční energii coby alternativní zdroj a stanete se nezávislými na dodávkách elektřiny. Tzv. fotovoltaický solární systém (FVS) je aktuálně velkým hitem mezi mnoha chataři a chalupáři, a to nejen díky úspoře peněz.

FVS je složen z fotovoltaických panelů, jednoho nebo více měničů napětí a dalších prvků včetně jističů, podpůrné konstrukce a kabelů.

S různými výkony pracují tyto systémy na podobném a jednoduchém principu: Energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely nabíjí akumulátory a z nich měniče vyrábějí střídavé napětí 230 voltů. Tuto energii pak může provozovatel systému využívat pro vlastní potřebu buď v kombinaci s „normální“ energií ze sítě, nebo využívat vlastní sluneční energii bez připojení na síť.

A kam fotovoltaické panely nejlépe na chatě nebo chalupě umístit? Podle odborníků je nejlepší je instalovat na jižně orientované nezastíněné střechy se sklonem 30 až 50 stupňů.

Pokud je orientace nebo sklon střechy pro montáž panelů nevhodný, můžete je instalovat na vhodnou konstrukci v blízkosti domu, případně na plochou střechu. Pozor si také dejte na to, aby panely nebyly zastíněné.

Financování rekreačního objektu

Veškeré stavební úpravy a také nákup chaty či chalupy můžete financovat skrze stavební spoření. Je však třeba splnit určité podmínky. Na začátku je nutné si ujasnit, zda jde o objekt rekreační, nebo se jedná o objekt určený k bydlení. Toto je definované v listu vlastnictví, který vydává příslušný katastrální úřad.

Často se ale stává, že si lidé myslí, že mají chalupu, ale objekt je podle listu vlastnictví původně určen k bydlení. Před rokem 1989 bylo totiž běžné, že lidé nechali z objektu k bydlení udělat administrativně objekt rekreační, aby neměli objekt k bydlení a náhodou nedostali do objektu nájemníka.

Pokud tedy zjistíte, že se původně jedná o objekt k bydlení, a nikoliv rekreační, je možné tuto situaci řešit, a to tak, že původní stav získáte navrácením čísla popisného. Stačí zažádat u místně příslušného městského úřadu.

Proč je důležité znát rozdíl mezi číslem evidenčním a číslem popisným?

Číslo evidenční – tímto číslem se značí stavby dočasné nebo takové, které nejsou určené k trvalému bydlení, jedná se hlavně o chaty a chalupy. Číslo popisné – popisné číslo dům popisuje, je tedy v dané obci jedinečné. Je to obvykle to delší číslo na domě, někdy až pětimístné.

Rádce pro finance
Číslo popisné

Přiděluje se po kolaudaci stavby a je podmínkou pro zápis v katastru nemovitostí. Číslo popisné se změní jen při změně katastrálních hranic a prakticky vzniká a zaniká s existencí nemovitosti. Vznikne-li na místě zaniklého či zbořeného domu nová stavba, dostane také nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je číslo popisné vyšší. Má-li dům více vchodů, bude mít i více popisných čísel, pro každý vchod zvlášť.

Pokud tedy máte rekreační objekt a chcete jej rekonstruovat, je třeba splnit tyto podmínky:

V případě, že máte objekt s evidenčním číslem a provedete rekonstrukci, je nutné udělat i rekolaudaci na objekt k bydlení, což při žádosti o úvěr dokládáte projektovou dokumentací.

Často se stává, že lidé zbourají chatu a na původních základech postaví novou chatu. V tom případě záleží, jak jsou nastavené příslušné dokumenty od úřadu.

Základní podmínkou pro poskytnutí úvěru je, že objekt splňuje parametry bydlení. Dále se požaduje toto:

1. Z projektové dokumentace nebo vyjádření odhadce vyplývá, že v objektu bude nebo už je:

přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční, více než 50 % plochy obytné, WC, koupelna, vytápění, kuchyň.2. Před financováním předkládáte čestné prohlášení, že vy nebo osoba blízká nebudete nemovitost využívat k bydlení.

3. V případě, kdy parametry bodu 1 mají být docíleny právě financováním z úvěru:

V případě, kdy se u úvěru standardně provádí oceňování: Po dokončení stavby, tj. po kolaudaci, odhadce provede na místě kontrolu, zda postavený objekt odpovídá projektové dokumentaci. V případě, kdy se běžně neprovádí oceňování nemovitosti a nedojde k dohlídkám, předkládáte po dokončení financování stavby čestné prohlášení, že byla splněna účelovost úvěru, tzn. rekonstrukce a výstavba byla dokončena.

Svěřte se do rukou specialistů

Žádný učený z nebe nespadl, proto doporučujeme před rozhodnutím rekonstruovat nebo přestavovat chatu nebo chalupu vše konzultovat s odborníky na financování. Můžete tak řešit konkrétní případ z hlediska dokumentů a postupu a rozhodnout se, zda budete financovat skrze stavební spoření nebo hypotéku. Kontaktovat můžete třeba odborníky na financování z Modré pyramidy.

Sdílet článek