Vedle klasické pracovní smlouvy se jako forma pracovně-právního vztahu nabízí dohoda, tedy konkrétně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Jde převážně o přivýdělky pro jednoho či více zaměstnavatelů. Pro koho se hodí který typ smlouvy a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Dohoda o pracovní činnosti je tento rok výhodnější

Dohodu o pracovní činnosti mají v oblibě studenti a senioři. Pro rok 2019 se zvyšuje příjmový limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.

Vyšší limit

V letošním roce se zvýšil limit pro účast na nemocenském pojištění. V roce 2018 to bylo od 2 500 korun a více. V roce 2019 vzniká při měsíční odměně 3 000 korun a více. Pokud si tedy letos přivyděláte do 2 999 korun, tak z hrubé odměny nebudete platit sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

Pokud tedy třeba studentka vydělá měsíčně více než 3 000 korun, bude mít tedy nárok i na dávku nemocenského pojištění – mateřskou, jelikož z hrubé odměny musí odvádět sociální pojištění.

Na dohodu o pracovní činnosti můžete pracovat pro více zaměstnavatelů současně. Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Takže pokud si vyděláte u pěti zaměstnavatelů po 2 999 korun měsíčně, tak sociální a zdravotní neodvádíte.

Daně

V případě, že u zaměstnavatele nemáte podepsáno prohlášení k dani, odvedete z příjmu do 2 500 korun (tento limit zůstává) 15% srážkovou daň. Váš příjem pak bude daňovým základem a už nebudete muset podávat daňové přiznání. Pokud ale budete chtít, do daňového přiznání tento příjem zahrnout můžete.

Povinnost podat daňové přiznání pak máte v případě, že v některém měsíci roku máte příjem od dvou a více zaměstnavatelů, ze kterého se odvádí zálohová daň z příjmu. To platí i v případě práce na dohodu o pracovní činnosti pro dva zaměstnavatele, u kterých jste nepodepsali prohlášení k dani a nebyla odvedena srážková daň.

Odstupné nedostanete

Při práci na dohodu o pracovní činnosti nemáte nárok na odstupné, dovolenou nebo cestovní náhrady. Daňové slevy uplatňovat můžete. Podmínkou je, abyste měli podepsané prohlášení poplatníka. Jako studenti pak kromě slevy na poplatníka 2 070 korun uplatníte i slevu na studenta ve výši 335 korun měsíčně.

Hodí se vědět, co je

  • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je růžový formulář, jehož podpisem se u vašeho zaměstnavatele stanovuje způsob placení záloh na daň z příjmů či možnost uplatňovat slevy na dani na vás a na děti. Prohlášení můžete podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.
  • sleva na poplatníka činí 24 840 korun a může si ji uplatnit úplně každý poplatník daně z příjmů. OSVČ ji uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmu, zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, a to díky podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu.

Dohoda o provedení práce: X smluv, jedno prohlášení

Pokud budete pracovat na dohodu o provedení práce, je dobré vědět, že tento typ smlouvy můžete uzavřít s různým počtem zaměstnavatelů. Nemusíte si tedy hlídat, kolik dohod máte podepsáno, důležité však je růžové prohlášení poplatníka daně. To můžete totiž podepsat v jednom kalendářním roce pouze jedno.

Velkou výhodou práce na dohodu o provedení práce je výhodné zdanění a jednodušší administrativa. U jednoho zaměstnavatele je však možné odpracovat maximálně 300 hodin za rok.

Limit pro odpracování maximálního počtu hodin se počítá u každého zaměstnavatele zvlášť. Pokud byste pracovali během roku na více dohod o provedení práce (vždy pro jinou činnost) pro jednoho zaměstnavatele, tak se odpracované hodiny sčítají.

Dohoda o provedení práce a výpověď

Pro ukončení pracovního procesu platí u obou typů dohod výpovědní lhůta. Ta trvá 15 dní.

Limit 10 000 korun

V případě dohody o provedení práce se z hrubé odměny do 10 000 korun neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Tento limit je stejný i pro rok 2019. Z hlediska platby sociálního a zdravotního pojištění přitom nezáleží, zda jste podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv. Podepsaný růžový formulář ovlivní pouze daň z příjmu fyzických osob. Díky tomu například můžete uplatnit daňové slevy, třeba tu na poplatníka ve výši 2 070 korun měsíčně.

Dohoda o provedení práce a zdravotní pojištění

Pokud je vaše hrubá měsíční odměna na každou smlouvu o provedení práce 10 000 korun a méně, tak počítejte s tím, že nebudete v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, a pokud si neplatíte zdravotní pojištění jako OSVČ, musíte si ho platit měsíčně sami jako osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2019 se zvyšuje z důvodu zvýšení minimální mzdy z 12 200 na 13 350 korun měsíční platba z 1 647 na 1 803 korun.

Od odměny 10 001 korun a více už budete účastníky na nemocenském pojištění a můžete pobírat nemocenské dávky. Pokud si přivyděláváte jako předčasní důchodci, vězte, že nemůžete mít do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi tito lidé pak často pracují za hrubou měsíční odměnu 10 000 korun a méně.

Zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o provedení práce, mohou od zaměstnavatele čerpat příspěvky na smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření stejně jako ostatní zaměstnanci.

Tip Rádce na finance

Nevíte si rady, jak naložit s vašimi příjmy a výdaji? Pro optimalizaci výdajů, efektivní zhodnocení peněz i nastavení finančních toků v domácnosti můžete oslovit finanční poradce Modré pyramidy.

Sdílet článek