Když dojde na skutečný nákup nemovitosti, tedy fyzické převedení peněz, je dobré být opatrný. Jde o to, abyste vy nezaplatili příliš brzy, tedy dřív, než jste skutečně podle práva majitelem nemovitosti, ale na druhé straně aby dosavadní majitel dostal své peníze bez průtahů, jakmile na vás vlastnická práva přejdou. Obě strany si chtějí být jisté, že dostanou svoje a včas. To je fér. Takže jak na to?
Rozhodně byste si při koupi nemovitosti měli dát pozor na to, abyste nedali peníze z ruky už při podpisu smlouvy. Smlouva totiž ještě neznamená, že jste právně majitelem. Tím se stáváte v okamžiku zápisu vašeho jména do katastru. Po podání žádosti o zápis vlastnických práv na katastr nemovitostí to obvykle trvá měsíc, než vklad do katastru proběhne, nicméně ve velkých městech, kde je žádostí více, to může být déle.

Teprve vklad do katastru dá zelenou

Jakmile máte v ruce potvrzení katastrálního úřadu o vkladu, mohou peníze putovat na účet prodávajícího. Ovšem nikoli z vašeho účtu. Zvolte raději možnost složit celou částku kupní ceny – po podpisu kupní smlouvy – do vhodné formy úschovy. Jde vlastně o zprostředkování platby bankou, realitní kanceláří, notářem či advokátem. Tato třetí strana vystupuje jako nezávislý prostředník platby.

Vy jako kupující složíte peníze na speciální účet u této třetí strany a ta je uvolní na účet prodávajícího v okamžiku, kdy jsou splněny všechny podmínky smlouvy o úschově (kdy jsou dodány všechny dohodnuté dokumenty a vy jste v katastru zapsáni jako nový majitel), nebo naopak pokud dojde k odstoupení od smlouvy, částku vám vrátí.

V momentě, kdy peníze u této třetí strany uložíte, má k nim podle smlouvy přístup pouze ona, takže se nemůže stát, že by kupující nebo prodávající se sumou jakkoli manipulovali bez vědomí toho druhého. Poplatek za úschovu platí podle předchozí dohody jedna ze dvou smluvních stran, nebo se mezi ně částka rozdělí.

Jaké máte možnosti úschovy peněz?

Nejjistější je bankovní úschova, kterou vám rádi zprostředkujeme v Komerční bance (Dohoda o správě kupní ceny – více informací naleznete zde). Vy zkrátka peníze složíte na speciální účet a banka je z něj uvolní ve prospěch prodávajícího až po předložení příslušných dokumentů. Banky nabízejí různé formy úschovy vašich prostředků při koupi nemovitosti, a to jak soukromým osobám, tak podnikatelům. Můžete se na ně tedy obrátit i v případě, že kupujete firemní nemovitost. Ve většině případů ani nemusíte být majitelem účtu v dané bance. Zjistěte si předem nabídku a porovnejte ceny. Bankovní úschova často vyjde laciněji než jiné formy, většinou v řádech několika tisíc. 

Úschovu nabízí také mnoho realitních kanceláří, a to jako součást služeb v souvislosti s prodejem nemovitostí. Většinou v rámci provize nebo za poměrně nízký poplatek. Nicméně je tu jedno úskalí – realitky často nemají pojištění za způsobené škody. Vzhledem k tomu, že peníze mohou v úschově ležet několik týdnů i měsíců, mohli byste v případě, že se realitka v této době dostane do potíží nebo do úpadku, o své peníze přijít. Pokud tedy chcete využít tuto službu realitní kanceláře, ujistěte se, že má příslušné pojištění.

Bezpečnější alternativou je advokátní nebo notářská úschova. I při výběru advokáta se ale přesvědčte, že má pojištění. Při sjednání úschovy sepisujete protokol o úschově, který jasně specifikuje, kdy, jak a za jakých podmínek bude částka uvolněna na účet prodávajícího. Peníze jsou pak složeny na speciální bankovní účet.

Je v podstatě jedno, zda si vyberete notáře nebo advokáta, služba je stejná. Výhodou advokátní úschovy může být fakt, že advokátů je více a bývají méně vytížení než notáři. Máte-li advokáta, s nímž konzultujete nebo přímo sepisujete kupní smlouvu, většinou vám úschovu nabídne rovnou, stejně jako vyřízení dokumentů na katastrálním úřadě.

Na druhou stranu peníze v notářské úschově jsou bezpečnější než v advokátní. Úschova je totiž spojena přímo s úřadem notáře, nikoli s osobou jako takovou (jako u advokáta), takže v případě odvolání, nemoci nebo smrti notáře může úschovu převzít jiný notář.

Pokud jde o poplatky, cenu za notářskou úschovu určuje vyhláška ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb., cena za advokátní úschovu se sjednává smluvně, ale je většinou srovnatelná s notářskou úschovou.

Sdílet článek