Rozhodli jste se pro nákup nemovitosti? Skvělé! Ale jestli nevíte úplně přesně, jak na to a na co si dát při koupi domu nebo bytu pozor, poradíme vám. Plánování nákupu nemovitosti začíná dobrým plánem finančního zajištění, který zahrnuje i pojištění nemovitosti a majitele.

Jak financovat koupi nemovitosti? Možností je víc, podle vašich potřeb

Nejprve pečlivě zvažte svoje vlastní finanční možnosti – i v dlouhodobějším horizontu – a porovnejte je s tím, co od nové nemovitosti očekáváte. Podle toho si pak vybírejte z dostupných variant financování nákupu i případné rekonstrukce nového bydlení.
 
Asi málokdo má k dispozici několik milionů, aby koupil byt nebo dům tak říkajíc z fleku. Většina z nás tedy v takové situaci volí nějakou formu půjčky od finanční instituce. Ale je třeba myslet na to, že bez určité vlastní základní částky, s níž byste do transakce vstoupili, se neobejdete. Optimální je mít k dispozici zhruba dvacet procent pořizovací ceny nemovitosti.   

Vyberte si optimální možnost financování

Nejdříve se rozhodně informujte u své banky o tom, jaké finanční produkty vám může pro tento účel nabídnout. Ovšem je dobré zjistit i jiné varianty. Zeptejte se v rodině, známých nebo kolegů, jak podobnou situaci řešili oni a na doporučené produkty se informujte. Pamatujte ale i na to, že každá koupě nemovitosti je trochu jiná, má svá specifika, takže to, co vyhovovalo Karlovi, nemusí být zrovna ideální pro vás.  
 
Nejčastěji se na koupi nemovitosti využívá hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, případně kombinace obou. Určitě si však nechte poradit od odborníka ve své bance nebo od finančního (hypotečního) poradce, který vám doporučí nejlepší řešení.
 
Hypoteční úvěr vám pomůže financovat nejen koupi, ale i opravy a úpravy stávající nemovitosti nebo stavbu samotnou. Hypotéka pokryje 80–90 procent ceny (a případných nákladů), vklad tedy musí přijít i z vaší strany. Při výběru hypotéky důkladně zvažte všechny její podmínky, stejně jako služby, které daný finanční ústav nabízí. Nezapomeňte také na fakt, že jde o něco, co vás bude finančně provázet minimálně několik let, spíše však desetiletí. Je to tedy jistý závazek, který vás pak může omezovat při dalších životních volbách. Hypotéka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti, takže si dobře rozvažte kolik, od koho a za jakých podmínek si půjčujete.   [BB1] 
 
Hypotéku ovšem můžete zajistit i jinou nemovitostí, než zrovna pořizujete, což je ideální, když kupujete například družstevní byt. Nestáváte se totiž jeho přímým vlastníkem, tím je družstvo, takže jím nemůžete ručit. Jako zástavu pak můžete použít třeba dům rodičů (souhlasí-li!) nebo chatu. Ale pozor na cenu, protože chata v zahrádkářské kolonii asi nebude mít hodnotu odpovídající družstevnímu bytu v centru Brna.
 
Je tady i možnost předhypotečního úvěru, který můžete zvolit právě v případě, když kupujete družstevní byt s vyhlídkou na převod do osobního vlastnictví do roka. Až se tak stane, změní se úvěr na klasickou hypotéku.
 
Při koupi nemovitosti můžete zvolit i cestu úvěru od stavební spořitelny, kde můžete do určité výše získat úvěr i bez zajištění nemovitostí – to můžete využít zejména u koupi družstevních bytů s nižší pořizovací hodnotou. Stavební spořitelny nabízejí rovněž úvěry obdobné hypotečním úvěrům, tedy úvěry zajištěné nemovitostí.

Hypotéky i úvěry stavebních spořitelen mají velmi variabilní parametry, takže nějaké řešení se najde pro (téměř) každou situaci. Pro někoho je výhodnější klasická hypotéka, jiný zvolí úvěr ze stavebního spoření, a plánujete-li koupi bytu nebo domu až za několik let, třeba pro děti, pak je výbornou variantou stavební spoření.

Jsou zde samozřejmě rozdíly v úrocích, sazbách a poplatcích, v nastavení výše splátek, stejně jako v požadavcích, které jako žadatel musíte splnit.  

Spolu s koupí nemovitosti řešte i pojištění

Ale jaké pojištění, ptáte se? Chcete-li mít klid, sjednejte si pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti. Pojištění je nezbytnou součástí vlastnictví každé nemovitosti, ale dejte si dobrý pozor na správnou výši pojistného krytí a na aktuální podmínky.

Předně je třeba vyjasnit, že pojištění domácnosti není totéž, co pojištění nemovitosti. Zjednodušeně řečeno – když vezmete svůj dům nebo byt a otočíte ho vzhůru nohama, vše, co z něj vypadne, je „domácnost“, to, co zůstane a nezmění polohu, je „nemovitost“. Pojištění domácnosti tedy kryje všechny škody na vašem movitém majetku, kdežto pojištění nemovitosti škody na nemovitosti jako takové.

Při vybírání pojištění ovšem myslete na to, že například elektronika se pojišťuje na tzv. časovou cenu, tedy 15 let starou televizi už vám asi nikdo nepojistí. A uzavřete-li pojištění nemovitosti, bude se týkat nejen zdí, střechy, oken a dveří, ale všech pevně připojených částí, tedy i radiátorů, kotle, klimatizace….

Pokud byt či dům pronajímáte, jako majitel zodpovídáte za pojištění nemovitosti. Ohledně pojištění domácnosti záleží na tom, zda nemovitost pronajímáte s vybavením, pak pojišťujete vy, nebo patří-li vybavení domácnosti nájemci. V takovém případě je pojištění na něm.

Když nemovitost mění majitele, mění se pojištění

Kupujete-li byt či dům od někoho cizího, počítáte automaticky s tím, že svůj nový majetek pojistíte. Ale stejně tak je potřeba sjednat pojištění i v případě, že kupujete nemovitost v rámci rodiny, případně ji na vás rodina jen převádí nebo ji dědíte. I v takovém případě je potřeba pojistnou smlouvu změnit. Dojde-li k pojistné události, nedostanete jako nový majitel nic, pokud na vás není přepsané i pojištění. Původní vlastník musí tedy smlouvu vypovědět (nebo jeho smrtí zaniká) a vy následně znovu uzavřít.

Obecně je dobré pojistku jednou za několik let aktualizovat. Stav a také hodnota nemovitosti i jejího vybavení se časem mění, takže pamatujte na to, abyste měli pojištěný skutečný stav. 

A pojištění odpovědnosti je také třeba?

Ano, je. Pomůže vám s nápravou škod, když vám vyteče pračka a zničí v bytě pod vámi koupelnu, nebo když smrk z vaší zahrady spadne při bouřce sousedům na altánek. Ale zdaleka nejen to. Na pojištění odpovědnosti byste měli myslet i v případě, že si bydlení pronajímáte. Když se podobná situace stane, můžete si tím ušetřit čas, peníze, a hlavně nepříjemné jednání s majitelem nemovitosti i se sousedy.

A POZOR! Pokud se opravdu něco stane, prvním pravidlem je vše nafotit! Uklízejte až po tom, kdy vše pečlivě zdokumentujete.

Co je důležité u pojištění?

Zvažujte parametry, tedy kvalitu pojištění, nikoli jeho cenu. V pojistné smlouvě dobře prostudujte odstavce, které hovoří o předmětu pojištění, stejně jako ty o výlukách z pojištění, kde najdete přesný popis všeho, co si pojišťujete a co naopa
k pojištěno není. Věci i situace. Pozor také na položky, jako je kuchyňská linka. Některé pojišťovny ji zahrnují do pojištění domácnosti, jiné do pojištění nemovitosti. Nechte si pečlivě vysvětlit názvosloví, protože pojišťovny používají vlastní slovník. Pokud se pojistíte před povodní (rozvodněná řeka, potok), nejste kryti před záplavou (průtrž mračen), stejně tak je rozdíl například v přímém a nepřímém zásahu bleskem. Dejte pozor na správně určenou pojistnou částku, na kterou nemovitost pojišťujete, protože to zásadně ovlivňuje výši pojistného i výši plnění.  Pro stanovení pojistné částky je důležitá tzv. reprodukční hodnota nemovitosti, tedy částka, za kterou by bylo možné stejnou nemovitost znovu postavit. Ta se může lišit od tržní ceny nemovitosti, na kterou má vliv i lokalita, ve které se nemovitost nachází. Požadavky jednotlivých pojišťoven na zajištění vaší nemovitosti se mohou lišit. Zatímco jedné pojišťovně stačí obyčejný zámek, jiná bude trvat na bezpečnostním apod. Pokud vlastníte byt v domě, který je pojištěn, nechte si před sjednáním své pojistky předložit smlouvu o pojištění domu, abyste si byli jistí tím, co vše je pojištěno a co zůstalo tak říkajíc na vás.

Berete si úvěr nebo hypotéku? Nezapomeňte na svoje pojištění

Koupě nemovitosti je velký krok, který většinou pečlivě plánujeme společně s dalšími životními změnami. Ale v životě nejde vždycky všechno podle plánu a může se stát, že nás události zaskočí. Proto je dobré být připraven na (skoro) každou možnost. Co tím myslíme? Prostě a jednoduše – pojistit i sebe, nejen své bydlení! Život i zdraví máme jen jedny.  

Byt nebo dům si většinou kupujeme, když zakládáme rodinu nebo ji už máme. To s sebou ovšem nese i velkou odpovědnost. Nejen sami za sebe, ale i za ostatní členy rodiny, protože splácení hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení ovlivňuje život všech. A pokud se stane, že finanční příjem z nějakého důvodu zmizí nebo se výrazně omezí, může se rodina ocitnout ve velmi obtížné situaci.

Nechceme malovat čerta na zeď, ale co se stane, když přijdete o práci, utrpíte úraz s následkem invalidity, vážně onemocníte, nebo dokonce zemřete? Finanční situaci rodiny to většinou zcela zásadně změní, a to může emocionální trauma ještě výrazně zhoršit. Aby se tohle nestalo nebo aby byly důsledky takové události co nejmírnější (alespoň po finanční stránce), myslete na svoje rizikové životní pojištění. Pomůže vám i vašim blízkým vyrovnat se se splácením a zajištěním životní úrovně.

Základem je samozřejmě pojištění pro případ smrti nebo invalidity, ale vyplatí se být zodpovědný a myslet i na pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti či pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Pojistné částky si nechte vypočítat a pečlivě vyberte podle výše vašeho úvěru. Opravdu se to vyplatí, protože pokud nastane situace, kdy nebudete schopni úvěr splácet, převezme splátky pojišťovna a vy a vaše rodina budete mít o jednu velikou finanční starost méně.

Jaké jsou další body pro nákup nemovitosti?

Sdílet článek