Střecha je nejdůležitější část domu – to vám potvrdí každý majitel nemovitosti. Je to jeho součást, která chrání všechny obyvatele a dostává nejvíce zabrat právě během chladných měsíců. Co nezanedbat, aby vám vydržela funkční co nejdéle?
Střecha dělá dům. Současná nabídka střešních krytin je velmi široká co do materiálů i technologií, takže si vybere opravdu každý. V mnoha případech se jedná o bezúdržbové a proti nepřízni počasí zabezpečené povrchy. Ale ani pro ně neplatí, že jsou navždy a dokážou přežít vše. První zkouška střechy přichází při podzimních plískanicích, kdy ji prověří spousta vody, doprovázená větrem a výkyvy teplot. Opravdovým testem je však pro ni zima. Přitom není těžké dodržovat pár zásad, které střeše pomohou zimu přečkat co nejlépe.

  Kontrolujte střechu dvakrát ročně

Střechy šikmé i ploché, z tašek, plechu či lepenky potřebují před zimou a po ní patřičnou pozornost – přípravu na zimu a kontrolu na jaře. Jde o pohledovou kontrolu veškerých spojů a překryvů, napojení a zakončení. Odstraňte všechny nežádoucí kusy, větve a listí. Opravte mechanická narušení a vyměňte poškozené díly. To vše jsou věci, které prodlužují její životnost. Nesnažte se však dělat vše sami, raději se obracejte na profesionály.

U plochých střech se pak vyplatí pečlivá kontrola průchodnosti vtoků a žlabů a odstranění předmětů, které by mohly odtokové cesty ucpat.

Pro plochou i sedlovou střechu platí pravidlo bezpodmínečné kontroly po extrémních výkyvech počasí – krupobití, vichřici, zásahu bleskem apod.

  Nátěr plechových a plochých střech

jak se starat o plechovou střechuPrověřujte stav kovových částí vaší střechy. I přes moderní lakoplastové a asfaltové úpravy dochází působením povětrnostních vlivů k oxidaci kovových materiálů. Ten je tedy vhodné ošetřit ochrannou vrstvou. Totéž platí u hydroizolace a oplechování. Povrchy je zapotřebí před nátěrem obrousit, očistit a odmastit, opravit poškozené části, a především používat barvy určené na konkrétní materiál.

  Mějte v pořádku okapy a svody vody

Stejnou pozornost jako povrchu střechy je třeba věnovat i oplechování a okapům. Při podzimní přípravě je důležitá zejména jejich průchodnost a na jaře si zase všímáme případného poškození, koroze nebo tvarové deformace způsobené sněhovou a ledovou zátěží. I tady se doporučuje dohled odborníka.

Nezapomeňte ani na komín, respektive jeho oplechování a krytí. Případné škvíry lze vyplnit některým ze speciálních tmelů.

  Zbavte se rampouchů a hromad sněhu
Jak připravit střechu na zimu

Konstrukce budovy a střechy počítá se zatížením sněhem a větrem s ohledem na danou zeměpisnou oblast. Rovněž se odhaduje i odtávání sněhu při náhlých oblevách. Střecha by tedy měla vydržet ledacos. Čím je však plošší, tím více sněhu na ní zůstává. U takovýchto střech je odklízení většího množství zvláště mokrého sněhu nezbytné. Určit konkrétní výšku nebo objem sněhu, který už pro střechu znamená riziko, je s ohledem na různost staveb obtížné. Obecně platí, že leží-li na metru čtverečním střechy více než 50 kg sněhu, je rozumné jej odstranit. Před shazováním označte místo shozu a zajistěte, aby v jeho prostoru nebyla auta ani do něj nevstupovali chodci, a myslete na riziko poškození střechy lopatou či jiným nástrojem.

Změna teplot a hromady sněhu neohrožují jen samotnou konstrukci. Masa bílé pokrývky na střeše je riziková také pro okapy a chodce procházející pod střechou. Vyplatí se správně instalované protisněhové komplety nebo protisněhové tašky. Dokážou sníh zbrzdit nebo alespoň rozdělit, aby nespadl naráz a nezpůsobil tak škody na majetku nebo zranění kolemjdoucím.

Další nebezpečí, které může poškodit okraje střech nebo okapy, představují rampouchy. Zmrzlé kusy ledu mohou vážit i desítky kilogramů, takže při jejich pádu hrozí poškození, v horším případě odtržení a pád okrajových částí střech a okapů. Několik kilogramů vážící rampouch představuje také obrovské riziko pro chodce nebo automobily nacházející se pod střechou. Lepší je tedy jejich vzniku předejít. K tomu je třeba zajistit dobré a dostatečné větrání pod krytinou, dále dobrý, funkční protisněhový systém a případně podle konstrukce žlabů i topné kabely v nich.

  Myslete na pojištění

Hromady sněhu, extrémní výkyvy počasí, drobná poškození, ze kterých se stane pozdním zásahem problém – to vše dokáže obyvatele nemovitosti potrápit. Navíc stále platí, že zodpovědnost za vzniklou škodu nese vždy majitel objektu. I proto je dobré mít dobré pojištění. Při sjednávání se ptejte na pojistné plnění, jakou část poškození dostanete zaplacenu, a s tím související plnění do výše škody.

TIP Rádce na finance: MojePojištění majetku

MojePojištění majetku od Modré pyramidy zaručuje, že plnění obdržíte v nových cenách (neřeší opotřebení majetku). Jeho součástí jsou nadstandardní asistenční služby, uhrazení až 12 splátek úvěru na bydlení či poskytnutí platby na náhradní ubytování až po dobu jednoho roku ve výši 10 000 Kč měsíčně.

Sdílet článek