Každý majitel nemovitosti jistě potvrdí, že takové budování vlastního bydlení – ať už úplně nového, či rekonstrukcí – spolkne spoustu peněz. Ne všechno však musíte platit ze svého. Stát nabízí hned několik dotačních programů.
V zájmu státu, resp. nás všech je úspora energií obecně a také čistota ovzduší. Pro majitele rodinných domů tak existuje několik možností dotací ze strany státu.

Pokud jste zatím nevyužili, jistě jste alespoň zaznamenali Novou zelenou úsporám či Modrou úsporám (jinak známá jako Dešťovka). Pro výměnu kotlů a otopných soustav je pak možné využít kotlíkové dotace. Právě u dotací na výměnu kotle oznámilo Ministerstvo životního prostředí jejich plánovanou finální vlnu. Mezi kraje rozdělí 3 miliardy korun.

Poslední šance na nový kotel

„Čisté ovzduší je pro resort životního prostředí hlavní prioritou již několik let a nejinak tomu bude v letošním roce. Již potřetí krajům pošleme více než tři miliardy korun, díky kterým bude vyměněno dalších minimálně 30 000 zastaralých neekologických kotlů. Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější podmínky pro jejich výměnu už nebudou,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Co podporují

Zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Tyto požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Na co dostanete dotaci?

zdroj včetně nákladů na jeho instalaci nová otopná soustava rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest projektová dokumentace

Do konce září letošního roku musí kraje výzvy pro občany vyhlásit a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Podle předběžných informací avizují některé kraje, že to stihnou dříve – už na přelomu jara a léta. Podmínky získání dotace i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů.

„Na této změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu,“ informuje ministr Richard Brabec a dodává, že vyloučení uhlí je rovněž v souladu s energetickou koncepcí České republiky i s klimatickou politikou.

I nadále trvá podpora kotlů na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, dotace na tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. „Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 000 korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s dotací na zateplení, resp. programem Nová zelená úsporám,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Kolik dostanete?

Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 KčBonusy

Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Restart pro některé kraje

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, které jsou zařazeny do státního programu RESTART, pak MŽP připravuje speciální pilotní program. Díky tomu budou moci vyměnit neekologický kotel i ti, kdo nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje, s tím, že jim peníze na nový kotel poskytne dopředu kraj, a to peníze na celou jeho pořizovací cenu.

Kde a kdy žádat?

Jakmile váš kraj vyhlásí výzvy pro občany, můžete podat žádost na váš krajský úřad. Kraje budou o vyhlášení dotační výzvy informovat na svých webech. O další informace si můžete napsat na e-mail: kotliky@sfzp.cz

Nová zelená úsporám

Dalším dotačním programem je Nová zelená úsporám. Z něj můžete získat dotaci na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla z odpadních vod či venkovní stínicí techniku.

Výše celkové dotace závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy. Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte – celkově pak až 50 % způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

Tip Rádce na finance

Jak získat plastová okna ještě levněji? Modrá pyramida má pro své klienty zajímavé partnerské slevy. Třeba u firmy Svět oken můžete na plastová a hliníková okna získat slevu až 5 000 korun.

Od podzimu pak platí jedna pozitivní změna, a to, že se dotace vztahují i na zateplení svépomocí. „Samozřejmě vždy pod odborným technickým dozorem. V takovém případě budou lidé moci mezi způsobilé výdaje zahrnout faktury za materiál nebo zápůjčku nářadí, ale i zmiňovaný technický dozor,“ upřesňuje nová pravidla ministr životního prostředí Richard Brabec. Důvodem benevolence je nedostatek stavebních firem na trhu, ale i zkvalitnění rekonstrukcí u lidí, kteří by i tak zateplovali svépomocí.

Celkové zateplení však není jediné, co Nová zelená úsporám podpoří. Čerpat příspěvky můžete také na:

solární termické a fotovoltaické systémy systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace) výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem zelené střechy využití tepla z odpadní vody stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu výměnu l okálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Dotace pro podnikatele

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle, spalujícího například uhlí, koks či uhelné brikety, za efektivní ekologicky šetrný a na napojení na soustavu zásobování teplem. Občané mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z již zmíněných kotlíkových dotací.

Dotace na sběr dešťové vody

V posledních letech se Česko potýká se suchem, zalévat pitnou vodou je tak opravdovým plýtváním a zbytečným luxusem. Na systémy pro sběr dešťové vody můžete využít dotačního programu Dešťovka, který je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Od podzimu se navíc dle nových pravidel mohou o dotaci na vodu ucházet domácnosti z celého Česka. Výše příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém se může vyšplhat až na 55 000 korun. Program přispívá i na dva typy systémů, díky nimž lze srážkovou vodou rovněž splachovat nebo lze recyklovat odpadní vodu z domácnosti. Výše dotace je v tomto případě až 105 000 korun.

Tip Rádce na finance

Plánujete rozsáhlejší rekonstrukci, na kterou nestačí jen dotace státu? Pokud potřebujete pomoc s financováním, chytrým řešením je v případě menších rekonstrukcí Rychloúvěr od Modré pyramidy. Na rozsáhlejší stavební úpravy je ideální Hypoúvěr

Sdílet článek