Soužití dvou nebo tří generací pod jednou střechou bylo dříve zcela běžné. Staří přenechali hospodářství mladým a odešli na výminek užít si spokojený podzim života. Zní to idylicky, skutečnost však byla často na hony vzdálená pasážím z Babičky Boženy Němcové. Dnes se společné soužití týká jen asi desetiny obyvatelstva. A i dnes ho provázejí konflikty, umocněné mnohem větší propastí mezi generacemi.
„Naše společnost prošla za poslední dobu mnoha změnami, které se dotkly i přístupu k tradiční rodině,“ vysvětluje podstatu konfliktů psycholog Mgr. Boris Štepanovič.
Běžná jsou nesezdaná soužití, narostl počet svobodných matek. Rozdělení rolí a povinností v domácnosti se řídí spíše ekonomickou nutností než tradicí.

Starší generace mají někdy tendenci vnímat novinky jako nesprávné změny. Obraz zaměstnané matky a otce pečujícího doma o malé děti tedy může vyvolat nepochopení.
„Při vícegeneračním soužití je třeba s nechutí ke změnám počítat. Není proto vhodné vystavovat starší členy domácnosti neustálým novinkám, jako jsou například časté úpravy v bytě,“ doporučuje psycholog.
„Nadšení, elán a energie mladších mají výhody, ale často se rychle dokážou změnit na spěch a lehkovážnost, které můžou starší generaci iritovat,“ dodává.

Na druhou stranu má společné bydlení více generací také mnohé výhody. Prarodiče mohou věnovat více času a trpělivosti vnoučatům, mladí obstarají fyzicky náročné práce kolem domu a postarají se o rodiče v době nemoci. Pro nejmladší členy rodiny je cenným vkladem do života vzájemný respekt a úcta mezi rodiči a prarodiči a model rodinné soudržnosti.

Jak zvládnout vícegenerační soužití tak, aby rozdílnosti nebyly na překážku, ale naopak rodinu obohatily?
Mějte na paměti sedmero úspěšné mezigenerační komunikace:

  RESPEKTUJTE SE

Komunikace mezi generacemi by měla být založená na vzájemné úctě a respektu. To by mělo platit nejenom ve vztahu ke starším, ale i v postoji starších vůči mladším členům rodiny. S tím souvisí také nutnost přizpůsobit a zohlednit formu komunikace. Mladší by měli respektovat například problémy se sluchem, únavu a větší podrážděnost během večera u starších, starší naopak neochotu mladých komunikovat brzy ráno nebo před odchodem do práce.

  BUĎTE TOLERANTNÍ

Každá generace má svůj specifický pohled na svět a tyto pohledy se vzhledem k rozdílným zkušenostem diametrálně liší. Zamyslete se, zda je nepřipouštění chyb skutečně jenom generačním problémem. Mnohdy to souvisí spíše s výchovou a celkovou tolerantností a ochotou naslouchat.

  ŘEŠTE KONFLIKTY

Konflikty jsou nepříjemné, ale přinášejí možnost vzájemně se pochopit a posunout dál. Když budete problémy zametat pod koberec, napětí jenom poroste. Může se dokonce stát, že se spory vyhrotí a znepřátelené strany spolu nepromluví i několik let. S odstupem času si může jedna nebo druhá strana vyčítat neochotu udělat vstřícný krok.

  MLUVTE A NASLOUCHEJTE

Při řešení problémů je důležité naslouchat a nechat druhého mluvit. Naslouchat neznamená jenom „slyšet“, ale aktivně se snažit porozumět. Pokládejte vyjasňovací otázky a věnujte prostor a čas sdělení druhého. Na druhou stranu je třeba jasně formulovat svá očekávání a upřímně vyjadřovat své pocity a potřeby. To je jediná cesta k tomu, jak se vyhnout zklamání a nedorozumění.

  NEZASAHUJTE BEZ VYŽÁDÁNÍ

Mladí mají přirozeně sklon své zážitky a jejich jedinečnost zveličovat. Starší prosazují, mnohdy s tím nejlepším úmyslem, svoje zkušenosti a brání tak mladším samostatně přemýšlet a utvářet vlastní život. Zapomínají přitom, že oni sami požadovali od svých rodičů respekt a volnost. Starší generace by měla uznat hranice a zasahovat do života mladých jenom na jejich výslovné přání a spíše je podporovat v časech krizí a nejistoty vlídnou radou, která může přinést potřebný klid a nadhled.

  NASTAVTE SI PEVNÁ PRAVIDLA A DODRŽUJTE JE

Hned na začátku soužití si nastavte hranice, které by ani jedna strana neměla překračovat. I když se vám to možná zdá zbytečné nebo příliš formální, časem to oceníte. Konkrétní podoba pravidel závisí na mentalitě rodiny. Některé rodiny žijí ve vícegeneračním domě prakticky pohromadě, jiné mají prostory striktně oddělené a potkávají se jen občas. Pokuste se najít shodu v tom nejdůležitějším a tím je způsob financování bydlení a oprav, úklid společných prostor a zahrady a zasahování do soukromí, případně do výchovy dětí nebo domácích mazlíčků.

  HLEDEJTE TO DOBRÉ

Babička možná špatně slyší a někdy nechává otevřenou branku, zato umí upéct ty nejlepší houstičky a má čas odpovídat dětem na nekonečný příval otázek. Snacha sice nevaří v neděli polévku a nemá bělostné cíchy, ale když je třeba, odveze rodiče k lékaři a zaplatí složenky přes internet. Bez stáří bychom neporozuměli naší historii, bez mládí bychom se zase neposunuli vpřed. Každá generace má něco, čím může přispět k pohodě společného soužití. Jen to najít a umět to dostatečně ocenit.

Kdo je Mgr. Boris Štepanovič?

Během své dlouholeté praxe získal zkušenosti s různými aspekty psychologie a poradenství.
Zaměřuje se nejen na problémy s úzkostnými stavy, depresemi, sebepřijetím nebo partnerskými vztahy.

Více na: www.borisstepanovic.cz

Tip Rádce na finance: Hypoúvěr Modré pyramidy

Chcete si pořídit nový dům či byt nebo přestavět stávající domov tak, aby vyhovoval soužití více generací?
Využijte Hypoúvěr Modré pyramidy. S pohotovostní formou úvěru máte až rok na výběr nového bydlení.

Sdílet článek