Státní podpora je velkým lákadlem i motivací, jež ještě více umocňuje výhodnost stavebního spoření. Za jeden kalendářní rok můžete získat až 2 000 korun. Na co pamatovat, abyste zbytečně nepřišli třeba o část příspěvku ze strany státu?
Stát se snaží příspěvkem motivovat střadatele ke spoření na produktu primárně určeného k financování bydlení. Po regulacích ze strany ČNB směrem k úvěrům na bydlení jsou vlastní zdroje o to více aktuálním tématem, a i právě proto je stavební spoření tolik oblíbené, resp. jeho obliba stále stoupá.

 

Jak využít stavební spoření na maximum?

Státní podpora je vlastně deset procent z vkladů v daném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 korun. Za jeden rok si tak můžete přijít až na 2 000 korun. Pro získání plné státní podpory a tím i maximálního efektivního zhodnocení se doporučuje spořit 1 700 korun měsíčně. (20 000 děleno 12 je 1 667) – zaokrouhleně tedy 1 700 korun.

Při úložce 1 700 korun pak naspoříte 20 400 korun, což je výhodné, jelikož nemusíte myslet na úhradu poplatku za vedení účtu. Na 20 000 korun vám vyvstane nárok na maximální podporu. Zbývajících 300 až 400 korun padne na poplatek za vedení účtu u stavební spořitelny. Pokud byste si posílali „pouze“ 1 667 korun, mohlo by se stát, že po odečtení poplatku byste nedosáhli na celých 20 000 korun a zbytečně byste si tak ukrojili z plné státní podpory stavebního spoření.

Roční zhodnocení stavebního spoření včetně státní podpory dosahuje u ideální úložky 1 700 korun měsíčně až na 3,5 % – záleží na konkrétní stavební spořitelně a také na akcích a zvýhodnění, které nabízejí. Při vyšších úložkách se efektivní zhodnocení snižuje.

Pravidelně i jednou ročně

Výše státní podpory stavebního spoření se počítá z uspořené částky v konkrétním roce. Tu tvoří vaše vklady, které jsou navýšené o úroky po zdanění. Mohou ji zvýšit i vklady z předchozích let, které pro účel podpory nebyly využity (v předchozích letech bylo vloženo více jak 20 000 korun za rok). Můžete tedy spořit pravidelně jednou měsíčně, případně poslat potřebnou částku pro plnou státní podporu kdykoli během roku (třeba i na konci).

Zákonná vázací doba smlouvy o stavebním spoření trvá šest let. Pozor tedy na předčasné vypovězení smlouvy, o státní příspěvky za celou dobu trvání smlouvy byste totiž rázem přišli.

Kdy se připisuje státní podpora

Stavební spořitelna vypočítá na základě vámi vložených peněz výši nároku na státní podporu. Tento údaj následně předá Ministerstvu financí ČR. Stát pak prostřednictvím stavební spořitelny klientům vyplatí příslušnou výši příspěvku. Obvykle se tak děje během dubna následujícího roku.

Sdílet článek