Vánoce jsou za námi a v našich domácnostech přibylo množství nejrůznějších předmětů. Jak reklamovat ty vadné a nefungující? A je vůbec možné vrátit ty, které nepotřebujeme? Zákon nás spotřebitele chrání a stanoví přesné podmínky, za kterých je zboží možné vrátit a reklamovat.

Reklamace vad

Vady vzniklé na zakoupeném výrobku můžete reklamovat pouze v záruční lhůtě, která u spotřebního zboží činí podle zákona 24 měsíců od převzetí zboží. V některých případech lze sjednat i delší záruční lhůtu, ale pozor, ta mnohdy platí jen na některé díly nebo součástky.

Nelze reklamovat vady a kazy, které vznikly běžným opotřebením, nesprávným použitím a které jste způsobili vy sami.

Pokud si nejste jisti, podrobně se u prodejce informujte, případně si vyžádejte reklamační řád. Ustanovení reklamačního řádu, která by omezovala vaše zákonné nároky, nebudou platná.

Při reklamaci byste se mohli setkat i s tím, že obchodník bude trvat na pevné záruční době, i když máte v jejím průběhu zboží v reklamačním řízení. Pamatujte, že záruční doba se automaticky prodlužuje o reklamační lhůtu.

Kde reklamovat

Vadné zboží můžete reklamovat v libovolné provozovně prodejce, kde to umožňuje povaha prodávaného sortimentu, na obvyklém místě jeho podnikání, v jeho sídle nebo v záručním servisu uvedeném v záručním listu. Nemusíte tedy s reklamací přímo do prodejny, kde jste zboží koupili.

Bez obalu i účtenky

K úspěšné reklamaci nepotřebujete originální obal zboží, dokonce ani účtenku. V praxi se stává, že jedno, druhé nebo obojí obchodník vyžaduje. Nemá na to ale žádný zákonný nárok. Pokud je takové ustanovení uvedeno v reklamačním řádu, nemusíte se jím řídit. Důležité je pouze to, abyste dokázali doložit, že jste dané zboží skutečně u prodejce koupili a zaplatili. Jako důkaz může klidně posloužit výpis z účtu, pokud jste platili bankovním převodem nebo kartou, či originální obal.

Trvejte na reklamačním protokolu

Až budete reklamovat vadu zboží, nechte si reklamaci určitě písemně potvrdit v reklamačním protokolu. Obchodník by měl do protokolu uvést vaše identifikační údaje, datum přijetí reklamace, popis reklamované vady a také – a to je důležité – způsob vyřízení reklamace, který žádáte.

Běžné opotřebení – známý trik obchodníků

reklamace, jak na reklamaci, rádce na financeMnoho zákazníků se již setkalo s odmítavým přístupem obchodníků k reklamaci s odvoláním na to, že se nejedná o vadu, ale o běžné opotřebení věci. Těžko asi uspějete s ošlapanými podpatky, ale když se vám po dvou měsících odlepí celá podrážka, jedná se o vadu, kterou by vám obchodník uznat měl. Kdyby se cukal a odmítal ji uznat, vyrukujte na něj s tím, že si necháte udělat znalecký posudek. Na takový argument obchodníci většinou slyší.

Oprava, výměna, sleva či vrácení peněz

Oprávněná reklamace má v zásadě čtyři varianty řešení: opravu zboží, výměnu za nové, slevu nebo vrácení peněz. Řešení reklamace si ale nemůžete vybrat zcela libovolně. Záleží totiž na tom, je-li vada podstatným, nebo nepodstatným porušením smlouvy. 

Při podstatném porušení smlouvy si můžete vybrat, jestli chcete věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo odstoupit od smlouvy a dostat zpět peníze.

U nepodstatného porušení je možná buď sleva, nebo odstranění vady. Odstoupit od smlouvy můžete jedině v případě, že prodejce odmítne vadu odstranit, případně to nestihne v zákonné lhůtě 30 dnů.

Reklamace je zdarma

Za vyřízení nebo posouzení reklamace – například za poštovné nebo servisního technika – si prodejce nemůže účtovat žádný poplatek, a to ani v případě, že reklamaci zamítne. Pokud se na zboží vyskytne v záruční době vada, musí ji dát odborně posoudit na své vlastní náklady.

A jak vrátit či vyměnit nevhodný dárek

Nejčastěji se po Vánocích řeší možnosti vrácení „nevhodných“ dárků. Pozor, v tomto případě se nejedná o klasickou reklamaci a vracení se většinou řídí jinými pravidly, a to nejen u dárků pořízených přes internet, ale i v kamenných prodejnách.

Nákup přes internet

Jestliže jste zboží koupili přes internet, telefonicky či přes teleshopping, můžete jej do 14 dnů vrátit i bez udání důvodu. Rozhodující není den objednávky zboží, ale až den jejího doručení. Lhůta začíná běžet následující den po dni, kdy zboží převezmete.

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží máte tedy automatický nárok (viz § 53 odst. 7 občanského zákoníku).

A samozřejmě to platí i v případě, že jste si zboží objednali v e-shopu, ale vyzvedli jste si ho osobně ve výdejním centru, resp. v prodejně.

nákup online, vrácení zbožíPodobně můžete odstoupit od kupní smlouvy i v dalších případech, kdy si zboží nekoupíte přímo v kamenném obchodě a nemůžete si jej tedy vyzkoušet nebo alespoň prohlédnout. Zákon hovoří o „uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku“.

Odstoupit od smlouvy lze také, když vám v obchodníkem uvedeném termínu nic nepřišlo.

Vracené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návod a další dokumenty.

Při vrácení zboží vám obchodník uhradí jen částku ve výši ceny samotného zboží, nikoli náklady, které vynaložil na dopravu zboží k vám (poštovné či kurýra). Je také lépe vracet zboží v původním obalu, i když to není vaší zákonnou povinností. Náklady na opětovné zabalení zboží do původního obalu vám obchodník totiž naúčtuje také.

Nákup v běžné prodejně

Něco jiného ale je, když dárek koupíte v běžné prodejně. Při takovém nákupu nemáte na „bezplatné“ vrácení zboží zákonný nárok. U kamenných obchodů, kde jste si zboží mohli prohlédnout a vyzkoušet, tedy záleží jen na obchodníkovi, zda vám takovou možnost dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost.

Většina obchodníků vám však nepoužité (nejlépe nerozbalené) zboží bez problémů vymění za jiné ve stejné nebo vyšší ceně. Ani to však automaticky ze zákona nevyplývá.

Pokud vám obchodník výslovně slíbí, že vám zakoupené zboží bez sankcí vymění, je tímto vlastním (dobrovolným) slibem vázán. Pokud tak nečiní tzv. veřejným příslibem, tedy neuvádí to na letáku v prodejně, na svých webových stránkách či v obchodních podmínkách, měl by být tento slib uveden v kupní smlouvě nebo na dokladu o nákupu.

Nevěřte úst
ním slibům prodavačů, může se vám stát, že při vracení dárku bude v prodejně někdo jiný a pan či paní vedoucí vám sdělí, že něco takového u nich není možné.

Sdílet článek