Prázdniny jsou tu a s nimi i doba čerpání dovolených. Dle zákoníku práce je dovolená pravomocí zaměstnavatele. Dobrou praxí v řadě firem ale je, že si zaměstnanci požádají o dovolenou v termínu, který si sami vyberou. Následně ji zaměstnavatel musí schválit.
Minimální doba dovolené v Česku je dle zákoníku práce čtyři týdny. Některé firmy v rámci oblíbeného benefitu pak poskytují o týden navíc.

Žádanka o dovolenou

„Dnes už je ale v celé řadě společností běžné, že zaměstnanci sami podávají návrh termínu dovolené zaměstnavateli podle svých preferencí,“ uvádí Ivana Brancuzká, manažerka společnosti Contract Administration.

Pravomocí zaměstnavatele je pak schválení žádosti o dovolenou, resp. její neschválení. Potvrzení by mělo být písemné – může se vám pak hodit při řešení možných sporů týkajících se třeba jejího zrušení zaměstnavatelem.

Zrušení dovolené zaměstnavatelem

Může zaměstnavatel zrušit dovolenou? Ano. Zaměstnavatel má na to zákonné právo, případně vás z ní může odvolat. Vy však máte nárok na kompenzaci. V zákoníku práce nejsou konkretizovány důvody, dá se však říct, že jde o závažné provozní důvody, které zaměstnavatel není schopen jinak vyřešit. Zaměstnavatel má pak povinnost uhradit zaměstnanci náklady spojené se zrušením dovolené. Zrušení dovolené zaměstnavatelem se ale neděje často.

„Zde je důležité, aby měl zaměstnanec dovolenou předem řádně určenou k čerpání. Pokud by totiž musel rušit zaplacený zájezd, který si objednal, bez toho, že bude mít dovolenou písemně schválenou – ne jen například pouze jím samotným napsanou v rozpisu dovolených, mu zaniká nárok na kompenzaci,“ upozorňuje Ivana Brancuzká.

Zároveň dále vysvětluje, že není nutné se ničeho obávat, pokud nejste během dovolené k zastižení. Žádné tresty a sankce vám nehrozí.

Čerpání dovolené a zákoník práce

Alespoň jedna část dovolené by měla trvat dva týdny v kuse. „Ačkoli zákoník práce preferuje čerpání dovolené pokud možno vcelku nebo alespoň v délce dvou týdnů vcelku, nic nebrání zaměstnanci čerpat dovolenou i v kratších časových úsecích, pokud se na tom dohodne se zaměstnavatelem, resp. zaměstnavateli nic nebrání určit zaměstnanci čerpání dovolené v kratších časových úsecích, pokud se na tom dohodne se zaměstnancem,“ vysvětluje Vít Havrda, právník ze společnosti KODAP legal.

Nařízená dovolená

Co se týče nařízené dovolené, v tomto případě musí zaměstnavatel splnit určité podmínky. Za prvé vám tento záměr musí písemně oznámit nejméně dva týdny dopředu.

Jestliže rozplánuje zaměstnavatel dovolenou na celý rok, tak jedna část by měla činit alespoň dva týdny v kuse, pokud se tedy s vámi jako zaměstnancem nedomluví jinak.

„Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká každému, kdo pro jednoho zaměstnavatele odpracoval alespoň 60 dní. Pokud není tato podmínka splněna, může zaměstnanci vzniknout nárok na dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dní v příslušném kalendářním roce. Zároveň má zaměstnavatel možnost určit čerpání dovolené zaměstnanci i v případě, že tento prozatím nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popř. do skončení pracovního poměru,“ uzavírá Vít Havrda.

Sdílet článek