Sucho je problémem nás všech a stejně tak bychom měli přistupovat k jeho řešení. I běžný občan se může zapojit do boje. Jak? Třeba využitím dotačního programu Dešťovka.
O tom, jak šetřit vodou v domácnosti, již byla napsána spousta řádků. I my jsme přispěli svou troškou (či spíše kapkou). O našich tipech se dočtete v článku Jak ušetřit za spotřebu vody? Máme tipy pro domácnost i zahradu. Pokud jste ale nakloněni ekologickým a současně moderním řešením, vězte, že můžete jít ještě dál. Můžete se zapojit do programu Dešťovka. Ten má za cíl motivovat majitele nemovitostí v celém Česku k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, který byl vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí. Podpora je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby.

„Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice. Zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná,“ uvádí MŽP.

Dotace na dešťovku

Výše příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém nádrží na dešťovku se může vyšplhat až na 55 000 korun. Program přispívá i na dva typy systémů, díky nimž lze srážkovou vodou rovněž splachovat nebo lze recyklovat odpadní vodu z domácnosti. Výše dotace je v tomto případě až 105 000 korun.

„Nyní je navíc možné dotaci získat i pro rekreační objekty. Základní podmínkou bude doložení, že tam lidé trvale žijí. Předloží například platby za odpad a energie či prohlášení z obce,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Jak ušetřit

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Samotná dotace se však vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů.

Žádost přes internet

Žádost podáte jednoduše přes elektronický formulář na stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Kromě samotné žádosti budete potřebovat odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem.

Podle ministra životního prostředí je právě nyní ideální doba si o dotace říct. „Doba ekonomické prosperity nahrává tomu, aby lidé mysleli na horší časy a snížili si provozní výdaje za vytápění a ohřev teplé vody třeba odkládanými renovacemi či instalací alternativních zdrojů energie,“ sdělil Richard Brabec.

Tip pro Brňany

Pokud bydlíte v Brně a uspějete v programu Dešťovka, můžete využít i příspěvku samotného města Brna pro úspěšné žadatele. Od města získáte navíc dotaci ve výši 50 procent příspěvku SFŽP.

„Příliv dotačních peněz nyní pravděpodobně vrcholí, protože často pocházejí z rozpočtu Evropské unie, jejíž další rozpočtové období – po roce 2020 – zřejmě bude pro bohatnoucí Českou republiku chudší. Takže případně využijme příležitosti. Ale přitom dávejme pozor na dotační podmínky, abychom potom nebyli zklamaní, když nedostaneme proplacenou svoji investici,“ uzavřel ministr Brabec.

Tip Rádce na finance

Plánujete rozsáhlejší rekonstrukci, na kterou nestačí jen dotace státu? Pokud potřebujete pomoc s financováním, chytrým řešením je v případě menších rekonstrukcí Rychloúvěr od Modré pyramidy. Na rozsáhlejší stavební úpravy je ideální Hypoúvěr.

Sdílet článek