Začátek roku není jen o jiném čísle na konci letopočtu, přináší s sebou zpravidla i změnu řady regulí. Nejinak tomu je i v případě roku 2019. Co všechno se mění a jakým způsobem se dotkne našich peněženek? Máme pro vás užitečné shrnutí.

Vždy záleží na úhlu pohledu, zda a pro koho jsou legislativní novinky výhodné. V roce 2019 si ale jistojistě polepší ti, kteří pracují za minimální mzdu. Ta se totiž od ledna zvyšuje z 12 200 na 13 350 korun. Polepší si i někteří lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti. Na méně pozitivní novinky se pak musí připravit OSVČ, kterým se zvyšují minimální platby na sociálním a zdravotním pojištění. Dále se mění limit pro platbu solidární daně. Pojďme si jednotlivé změny blíže představit.

Minimální mzda 2019

Reakcí na příznivý vývoj české ekonomiky i rostoucí průměrnou mzdu je zvýšení mzdy minimální. Ta se začátkem ledna vzrostla z 12 200 na 13 350 korun, přesně tedy o 1 150 korun. Jedná se o druhé největší navýšení  od roku 1991 a dotkne se přibližně 150 tisíc lidí, kteří ji u nás pobírají.

Základní hodinová sazba vzroste ze 73,20 koruny na 79,80 koruny.

Spolu s minimální mzdou se zvedne i tzv. zaručená mzda. V tomto případě jde o nejnižší možný výdělek, na který má zaměstnanec nárok podle své odbornosti a složitosti práce. Vzroste až o 2 300 korun měsíčně.

Změna výše minimální mzdy v roce 2019 ovlivní také limit pro zdanění důchodů či některé daňové slevy, které se od ní odvozují. Promítne se tak například do tzv. školkovného. Maximální výše této slevy za umístění dítěte do školky odpovídá právě minimální mzdě. Nově tedy půjde o 13 350 korun, které si rodiče budou moci v roce 2019 odečíst jako slevu od základu daně.

I limit pro získání daňového bonusu na dítě se odvíjí od výše minimální mzdy. Rodiče musí za rok vydělat alespoň její šestinásobek, nově tedy 80 100 korun (6 x 13 350 korun).

Od minimální mzdy se dále odvíjí třeba i maximální možná výše výdělku osob vedených na úřadu práce. Pokud nepobíráte podporu v nezaměstnanosti, můžete si přivydělat nekolidujícím zaměstnání. Vaše měsíční odměna pak nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, nově tedy 6 675 korun.

Dohoda o pracovní činnosti

Polepší si také lidé, kteří si přivydělávají na dohodu o pracovní činnosti. Změna se vás dotkne, pokud je vaše hrubá odměna v rozmezí od 2 500 do 2 999 korun. Zatímco v loňském roce vám z této odměny bylo odvedeno sociální a zdravotní pojištění, v roce 2019 se vás odvody již netýkají. O 500 korun (konkrétně z 2 499 na 2 999 korun) je totiž u dohody o pracovní činnosti navýšen limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.

Zálohy pro OSVČ

Na druhou stranu si připlatí lidé pracující jako osoby samostatně výdělečně činné. Pokud jste živnostníkem na hlavní úvazek, resp. je tato činnost vaším hlavním zdrojem obživy, je vaší povinností platit sociální a zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ v roce 2019 je přitom pro platbu sociálního pojištění 98 100 korun (v minulém roce to bylo 89 940 korun), u zdravotního pojištění je to 196 194 korun (v roce 2018 to bylo 179 874 korun).

Víte, že

Zdravotní pojištění se pak počítá jako 13,5 procenta z vyměřovacího základu a sazba sociálního pojištění je pak 29,2 procenta.

Jak se zvýšení minimálních záloh promítne do praxe? Ukažme si to na příkladu.

Pokud byste v letech 2018 i 2019 dosáhli stejného hrubého zisku, konkrétně třeba částky 170 000 korun, bude se vám zdravotní i sociální pojištění počítat z minimálního vyměřovacího základu – skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu, tedy 85 000 korun) je totiž ve vašem případě nižší než minimální vyměřovací základ.

Za rok 2018 byste tak na povinném pojistném celkem zaplatili 50 546 korun (z toho sociální pojištění 26 263 korun a zdravotní pojištění pak 24 283 korun). Za rok 2019 pak dáte skoro o pět tisíc více, konkrétně 55 133 korun (sociální pojištění bude 28 646 korun a zdravotní pojištění 26 487 korun).

Solidární daň

Polepší si lidé s vysokými příjmy. Zvyšuje se totiž limit pro platbu solidární daně. 7% dani podléhá rozdíl mezi součtem příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 48násobku průměrné mzdy. Jelikož průměrná mzda roste, navyšuje se i limit pro platbu solidární daně.  Pro rok 2019 je to 1 569 552 korun (loni 1 438 992 korun).

Změnu opět dobře ilustruje následující příklad.

Pokud byste tedy za rok 2018 měli hrubý zisk ve výši 1 800 000 korun, za rok 2018 zaplatíte na solidární dani 25 271 korun (1 800 000 korun – 1 438 992 korun) x 7%). Jestliže budete mít stejný hrubý zisk i za rok 2019, zaplatíte 16 131 korun (1 800 000 korun – 1 569 552 korun) x 7%).

Sdílet článek