Pokud jste právě v očekávání a toto období vám komplikuje nelehká pracovní situace, vězte, že můžete požádat stát alespoň o malou útěchu – konkrétně v podobě vyrovnávacího příspěvku v mateřství a těhotenství.
O příspěvku v mateřství a těhotenství se často nemluví, proto o něm také mnoho budoucích či novopečených rodičů ani neví. Příspěvek ale samozřejmě není pro všechny. Aby mohl být ženě přidělen, musí splňovat hned několik podmínek.

Jak uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, tento příspěvek je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle nemocenského, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a peněžité pomoci v mateřství).

Účelem dávky je vlastně snížení finanční dopadu po převedení na jinou práci z důvodu těhotenství, případně mateřství.

Přečtěte si také

Nemocenská 2019: První tři dny nemoci dostanete od července zaplaceny
„Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávka poskytovaná ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství – do 9. měsíce po porodu – převedeny na jinou práci z důvodu, že práce, kterou dosud vykonávaly, je těhotným ženám zakázána nebo podle ošetřujícího lékaře taková práce ohrožuje její těhotenství. Dále jsou chráněny ženy, které jsou do konce devátého měsíce po porodu převedeny na jinou práci, a zaměstnankyně, které kojí a jsou proto převedeny na jinou práci – a v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich započitatelného příjmu,“ vysvětluje tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová a dodává: „Pokud by došlo k poklesu příjmu z vlastní vůle, například tak, že si zaměstnankyně sama sníží pracovní úvazek, pak se nejedná o situaci, kdy by zaměstnankyni byla tato dávka poskytována.“

Další podmínkou, že vám bude příspěvek vyplácen, je vaše účast na nemocenském pojištění, což znamená například trvání zaměstnání v době nástupu na tuto dávku. Příspěvek proto není určen pro OSVČ, ženy pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce ani ženy pracující v zaměstnání malého rozsahu.

Víte, že

„Výše vyrovnávacího příspěvku je vlastně rozdílem denního vyměřovacího základu zaměstnankyně – ke dni jejího převedení na jinou práci – a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na 1 kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení,“ uvádí ČSSZ. Dávka je vyplácena zpětně.

Pokud budete chtít o dávku požádat, předložíte zaměstnavateli tiskopis, který vám vystaví ošetřující lékař či gynekolog. Zaměstnavatel jej pak předá OSSZ.

Tip Rádce na finance

Chcete začít spořit svým potomkům již od útlého dětství? Skvělý nápad. Ideálním prostředkem je stavební spoření START. Nechte si poradit od specialistů Modré pyramidy, jak začít.

Sdílet článek