Splácíte-li hypotéku nebo úvěr od stavební spořitelny, nezapomeňte si odečíst zaplacené úroky od základu pro výpočet daně z příjmu. Na dani můžete ročně teoreticky ušetřit až 45 000 korun. Stavební spořitelny a banky právě teď rozesílají potvrzení o zaplacených úrocích, tak si to pohlídejte.

Z jakého úvěru lze úroky odečíst?

Od svých příjmů si můžete odečíst úroky zaplacené z hypotéky i z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, tedy úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru. Podmínkou ale je, že jste úvěr nebo hypotéku použili na bytové potřeby podle zákona o daních z příjmu.

Mezi ty nejběžnější patří:

výstavba rodinného domu nebo bytu, koupě pozemku, rodinného domu nebo bytu, a to i rozestavěného, splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, údržba a změna stavby rodinného domu nebo bytu, a to i bytu v nájmu nebo v užívání, vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu, úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, splacení úvěru nebo zápůjčky použitých na výše uvedené účely.

Odečíst si můžete celkem až 300 000 Kč

Celková částka úroků ze všech úvěrů členů společně hospodařící domácnosti – poplatníků daně –, o kterou se snižuje základ daně, nesmí překročit 300 000 Kč. Pokud jste úroky platili jen po část roku, pak nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Odečet může uplatnit jeden, nebo všichni

Je poměrně běžné, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob (např. manželé). V tomto případě se pro odpočet úroků nabízejí dvě možnosti: Buď odpočet uplatní jen jeden, nebo každý, a to rovným dílem.

Daňovou slevu budete mít, i když úvěrem finančně vypomůžete dětem nebo rodičům

Pro možnost odečtu zaplacených úroků totiž platí, že jako příjemce úvěru nemusíte byt nebo domek užívat k vlastnímu trvalému bydlení jen vy nebo váš manžel či manželka. Může sloužit také k trvalému bydlení vašich dětí, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Kdy si můžete poprvé odečíst úroky

V prvním roce nabytí vlastnictví stačí, že byt nebo rodinný dům budete vlastnit ke konci roku. Opět zde platí podmínka vlastního trvalého bydlení nebo trvalého bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

V dalších letech musíte (chcete-li využít daňovou slevu) vlastnit předmět bytové potřeby po celé zdaňovací období; opět s podmínkou již uvedeného trvalého bydlení.

Na co si dát pozor
Pokud část svého rodinného domku pronajímáte nebo vám slouží k samostatné činnosti, můžete si od základu daně odečíst pouze poměrnou část zaplacených úroků.
Při koupi pozemku je podmínkou, že na něm musíte začít stavět do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, jinak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a odečet, který jste uplatnili, musíte přiznat jako příjem.

Daňové přiznání

Upozorňujeme, že napoprvé musíte k daňovému přiznání připojit jako přílohu nejen potvrzení o zaplacených úrocích, ale i úvěrovou smlouvu, přičemž v dalších letech by pak mělo stačit už jen potvrzení o zaplacených úrocích.

Ilustrační příklady – orientační propočet daňové úspory za rok 2017

Výše hypotéky: 2 000 000 Kč Začátek čerpání: leden 2017 Doba splácení: 20 let Úroková sazba: 2 % p. a. Výše zaplacených úroků za rok 2017: 39 250 Kč Daňová úspora: 5 887 Kč  

Překlenovací úvěr od stavební spořitelny: 500 000 Kč Začátek čerpání: leden 2017 Úroková sazba: 4,89 % p. a. Výše zaplacených úroků za rok 2017: 24 450 Kč Daňová úspora: 3 667 Kč

Sdílet článek