O výměnu starých kotlů za ty ekologické je v Česku velký zájem. Celkový převis poptávky se v jednotlivých krajích nyní odhaduje na přibližně 1,5 mld. korun. Vláda proto schválila podporu občanům prostřednictvím krajských úřadů v rámci nového podprogramu Adaptační a mitigační opatření NZÚ.
„Jak jsem přislíbil, vláda schválila náš návrh na rozšíření programu Nová zelená úsporám, jehož součástí je především přesun prostředků, které plynou do státního rozpočtu z prodeje emisních povolenek, na kotlíkové dotace a půjčky. Díky tomu pokryjeme jednou a půl miliardou korun aktuální zájem o kotlíkové dotace v krajích České republiky, ve kterých je vysoká poptávka po výměnách nevyhovujících zdrojů tepla,“ řekl ministr Richard Brabec.

V rámci nového podprogramu NZÚ Adaptační a mitigační opatření (snižování emisí skleníkových plynů a posilování jejich propadů) bude podpora poskytována zejména na podporu výměn nevyhovujících zdrojů tepla v domácnostech po vyčerpání prostředků z OPŽP 2014–2020 a na půjčky, jak je známe z již běžících kotlíkových dotací ve zmíněných „uhelných“ krajích ČR.

Dotace podporují zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Tyto požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Na co dostanete dotaci?

Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci Nová otopná soustava Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest Projektová dokumentace

Nový je také další podprogram NZÚ – Finanční záruky. Ten má dle MŽP zvýšit dostupnost úvěrů určených na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie v bytových a rodinných domech a podpořit jejich vlastníky při realizaci komplexních a nákladnějších renovací. To znamená, že Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s bankovním sektorem připraví schéma, díky kterému bude možné získat dostupnější a výhodnější úvěry na dofinancování renovací.

„Navíc se prodlužuje zdrojové krytí programu podílem z výnosů dražeb emisních povolenek do roku 2021 a v segmentu bytových domů (pro sladění výše podpory s podporou bytových domů v rámci programu IROP) navyšujeme podporu na maximálně 40 % způsobilých výdajů,“ doplňuje náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Sdílet článek