Pokud i v penzi nadále pracujete, pak vězte, že si svůj důchod můžete „vylepšit“ prostřednictvím jeho přepočtu za každých 360 odpracovaných dnů. S automatickým navýšením ale nepočítejte, aby k němu došlo, musíte podat žádost na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). 
Každoročně požádají ČSSZ desítky pracujících důchodců. Není přitom důvod, abyste žádost odkládali nebo čekali do doby, než ukončíte zaměstnání. Požádejte vždy po odpracovaném roce. „Příjemcům starobního důchodu, kteří při důchodu dlouhodobě pracují či podnikají, můžeme doporučit, aby si o přepočet důchodu požádali ideálně vždy po získání 360 dní výdělečné činnosti,“ apeluje k podání žádosti ředitelka sekce provádění důchodového pojištění ČSSZ Eliška Volfová.

„Do 31. 12. 2013 bylo možné žádat o zvýšení buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. To již neplatí a na zvýšení důchodu máte nárok na základě doby výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Ale pozor! Do těchto dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti, vysvětluje Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Požádat o zvýšení důchodu můžete i v případě, že pobíráte předčasný starobní důchod, kdy vykonáváte výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku.

Na základě žádosti

Klíčová je písemná žádost zvýšení, resp. přepočet důchodu. Tu podejte nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Můžete ji zaslat také přímo na ústředí ČSSZ. „K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud ho za vás již neodeslal zaměstnavatel. Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, předložíte výpis z evidence OSVČ, který vám vydá příslušná OSSZ,“ říká Jana Buraňová.

Výpočet důchodu

Zvýšení důchodu však nezávisí na tom, kolik vyděláváte při pobírání důchodu, jak se mnozí domnívají. Konkrétní částka, o kterou se váš důchod navýší, se odvíjí od výpočtového základu, ze kterého vám byl vyměřen váš starobní důchod při odchodu do důchodu.

Navýšení je tedy individuální, stanoví se ale jako 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. „Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal daný počet započitatelných dnů výdělečné činnosti,“ uzavírá Jana Buraňová.

Příklady

Důchodci byl přiznán starobní důchod od 10. 7. 2017, který byl vyměřen z výpočtového základu 18 565 Kč. Při pobírání důchodu pracuje nepřetržitě dosud a v tomto období nebyl nemocný a ani neměl jiné nezapočitatelné dny. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 4. 7. 2018. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu starobní důchod od tohoto data zvýšen o 75 Kč (0,4 % z výpočtového základu 18 565 Kč). Důchodci byl přiznán starobní důchod od 1. 8. 2017. Do zaměstnání při pobírání důchodu nastoupil od 1. 1. 2018 a zaměstnání ukončil 31. 12. 2018. Během této doby byl 5 dní v pracovní neschopnosti. Po jejich odečtení tedy získal 360 dní výdělečné činnosti (365 – 5), a proto mu od ukončení zaměstnání, tj. od 1. 1. 2019, náleží zvýšení o 0,4 % výpočtového základu. Výpočtový základ, z něhož mu byl vyměřen starobní důchod, je 24 000 Kč, zvýšení důchodu tedy činí 96 Kč.

Zdroj: ČSSZ

Sdílet článek