Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete lépe hospodařit s dešťovou vodou a ušetřit? Tak právě pro vás je určen nový dotační program MŽP a SFŽP ČR – Dešťovka. Ještě měsíc máte na přípravu žádosti. Poradíme vám, jak na to.
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Vždyť jen v Praze se ročně prosplachuje 12 miliard litrů vody. Mimochodem tolik vody se vypije v celé Evropě za pět dní.

Ani kapku nazmar

Cílem programu Dešťovka je motivace vlastníků rodinných a bytových domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou v domácnostech. Pozor, o dotaci nemohou žádat majitelé rekreačních objektů.

A jak se můžete do programu zapojit? Stačí si pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla nebo pračky. Poté obdržíte dotaci až 50 procent.

„Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 000 korun v závislosti na pořízené technologi. Jedná se o takzvaně fixní část dotace, k níž se dále přičítá dotace 3 500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3. Maximálně může dotace pokrýt 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 000 korun,“ upřesňuje podmínky získání dotace ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí začíná 29. května 2017. Bude se rozdělovat 100 milionů korun.

Stejně jako v programu Nová zelená úsporám slibuje MŽP rychlou administraci (pravidlo tří týdnů), možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků, uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy. Doba na realizaci projektu bude jeden rok od akceptace žádosti.

Jak získat dotaci v několika krocích

Seznamte se s podmínkami. Hlavním dokumentem je žádost o dotaci, kterou vyplníte na internetu, a to na stránkách dotacedestovka.cz. Dále je potřeba mít odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Dokument nejčastěji zpracovává dodavatel systému, případně autorizovaný projektant. Podejte elektronickou žádost – z pohodlí domova a bez front. Doložte dokončení realizace systému. Podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Využití dešťové vody může ušetřit až 10 000 korun ročně

Návratnost projektů je různá, může být už od 10 let u složitějších systémů, u těch nejjednodušších bude při současných cenách vodného a stočného, které se v průměru pohybují okolo 80 korun za kubík vody, delší. „Podle našich propočtů by díky těmto systémům na udržitelné hospodaření s vodou mohla domácnost ročně ušetřit až sto tisíc litrů pitné vody, zejména při současném využívání vody srážkové a přečištěné šedé vody. To je úspora 7 až 10 000 korun ročně,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Kdo pomůže a poradí?

Pokud si nebude vědět rady, obraťte se na Dotační kalkulačku na stránkách www.dotacedestovka.cz, případně vám pomohou odborníci na 13 krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. Můžete také volat zdarma na zelenou linku 800 260 500 či napsat e-mail na info@sfzp.cz.

Co je program Dešťovka?

Program na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.

Cílem je zajistit užitkovou vodu v době sucha.

Ušetřit náklady na pitnou vodu a snížit množství odebírané vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Na co můžete dotaci získat?

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – zda vaše oblast trpí suchem, doložíte buď stanoviskem obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (například na webových stránkách obce).

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a případně zálivku zahrady.

Kolik peněz a termíny?

Alokace: 100 mil. Kč. Zahájení elektronického příjmu žádostí: 29. května 2017 v 10 hodin. Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokace.

Sdílet článek