Ve druhém čtvrtletí roku 2019 začnou platit nové podmínky pro osobní bankrot (oddlužení). Na základě změn by oddlužení mělo být přístupné pro širší okruh lidí, než je tomu v současné době. Zároveň však může být z oddlužení vyloučena část lidí, kteří doteď měli vstup do procesu garantovaný.
Nově bude přísněji posuzována povinnost dlužníka vynakládat veškeré úsilí na splacení všech dluhů. Teprve podle toho, jestli se bude dlužník dostatečně snažit dostát svým závazkům, rozhodne soud, zda mu odpustí zbytek dluhů.

Co je insolvence

Insolvence je soudní řízení, které řeší situaci předluženého, který není schopen dostát svým závazkům.

Co je osobní bankrot

Osobní bankrot (oddlužení) řeší předlužení a může mít formu splátkového kalendáře během pěti let či zpeněžení majetku dlužníka. Cílem oddlužení je samozřejmě v maximální možné míře uspokojit věřitele. Na internetu si můžete najít řadu kalkulaček oddlužení a spočítat si, jak byste na tom byli po finanční stránce.

„Dlužník je povinen chovat se poctivě a vyhnout se lehkomyslnému a nedbalému plnění svých povinností po celou dobu trvání insolvenčního řízení. Insolvenční soud přitom musí zajistit, aby účastníci insolvenčního řízení nebyli takovým jednáním dlužníka nespravedlivě poškozeni nebo nedovoleně zvýhodněni. Tuto povinnost má insolvenční soud po celou dobu trvání oddlužení a následně i ve fázi, kdy rozhoduje o tom, zda dlužníkovi přizná osvobození od zbytku dluhů,“ vysvětluje Oldřich Řeháček z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Ano, může tedy nastat situace, že nesplacené dluhy nakonec dlužníkovi nebudou soudem prominuty. Tuto možnost však připouští i stávající podmínky insolvence.

Tímto prakticky posiluje role insolvenčních správců, kteří toto budou kontrolovat. Změny pak přinesou insolvenčním správcům více práce, a to také proto, že do oddlužení bude moct vstoupit více lidí. Obecně se budou muset vypořádat s narůstajícími požadavky na výkon jejich funkce.

Zkrácená varianta na tři roky

Zákonodárci schválili i zkrácenou variantu oddlužení. Dlužník bude oddlužen za tři roky, ale věřitelům bude muset splatit minimálně 60 procent dluhů, což není málo. Pokud by tedy zůstala pětiletá varianta splácení, tento dlužník by s největší pravděpodobností mohl splatit i celý dluh. Vyvstává tedy otázka, zda je toto vůči věřitelům spravedlivé.

Věřitelé změny vítají

„Za věřitele velmi vítáme, že se Poslanecká sněmovna vrátila ke své původní verzi oddlužovací novely a nepřijala změny navržené Senátem. Z pohledu věřitelů vnímáme jako nejzásadnější, že nebyla přijata tzv. nulová varianta, která by dlužníkům automaticky odpouštěla dluhy bez ohledu na jejich snahu a výši splacené částky. Za daleko vhodnější považujeme schválené řešení, kdy dlužník na jednu stranu již nebude muset při vstupu do oddlužení prokazovat, že v horizontu pěti let zvládne splatit 30 procent dluhu, díky čemuž na oddlužení dosáhne větší množství osob, na druhou stranu však od nich stále požaduje alespoň určité minimální plnění, a především pak maximální úsilí splácet,“ komentuje Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Počet osobních bankrotů klesá, ale…

V únoru 2019 bylo vyhlášeno 945 osobních bankrotů, o 91 méně než v lednu. Zároveň bylo podáno 1 071 návrhů na osobní bankrot, o 99 více než v lednu. Od března 2018 do února 2019 bylo vyhlášeno 12 986 osobních bankrotů, o 81 méně než v předchozím období, a podáno 13 569 návrhů na osobní bankrot, o 452 návrhů méně než v předchozích dvanácti měsících. Počet osobních bankrotů se tak snížil o jedno procento a počet návrhů na osobní bankrot klesl o tři procenta.

„Měsíční počet vyhlášených osobních bankrotů je v posledním roce poměrně stabilní a pohybuje se nejčastěji mezi 1 000 a 1 200 bankroty měsíčně. Letošní únor tak patřil k měsícům s nižším počtem vyhlášených bankrotů, konkrétně šlo o druhý nejnižší počet osobních bankrotů od začátku roku 2018,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Vyhněte se dluhové pasti

Základní pravidlo zodpovědné půjčky zní: Nesplácej věc déle, než ji užíváš. A samozřejmostí by mělo být pečlivé zvážení, jestli danou věc opravdu nezbytně potřebujete. Každý, kdo se rozhoduje pro jakoukoli půjčku či úvěr, by tedy měl důkladně zvážit svou finanční situaci. Půjčit si například na novou televizi či DVD přehrávač by mohl „začátek konce“.

Věděli jste, že …

Jako rozumné zadlužení odborníci naopak označují úvěr na bydlení. Pokud chcete poradit s tím vlastním, neváhejte a obraťte se na speciality Modré pyramidy.

Rozhodující je i výběr finančního ústavu. Je dobré mít přehled nabídek různých institucí a zajímat se o ceny úvěru. U některých společností hrozí, že na úrocích a poplatcích zaplatí klienti sumu blížící se částce půjčené. Jsou to často nebankovní, extrémně nevýhodné půjčky.

Další chybou je řetězení půjček. Tedy v konečném důsledku splácení jedné půjčky druhou. To je typickým příkladem nezvládnutého zadlužování. Lidé často plánují svůj rozpočet do poslední koruny bez jakékoli finanční rezervy. Každý měsíc pak žijí na hraně osobního bankrotu.

Sdílet článek